Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

22 februari 2016

Lieten innoveerde nooit wat, integendeel


Ingrid Lieten stopt met politiek (wat toe te juichen is). Ze mag het vanaf 1 maart als directeur gaan verkloten in LifeTechValley, een samenwerkingsverband tussen kennisinstellingen, bedrijven en spelers uit de zorgsector. Ik schrijf MAG, want na welke opengestelde vacature, door wie en volgens welke criteria werd haar aanstelling beslist, en welke competenties dienden de kandidaten te hebben? Wie had de touwtjes in handen om haar deze dikbetaalde uitloop-snoepbaan toe te bedelen?
Bedélen, maar een klemtoon verschil met bédelen.
En haar vette parlementaire ontslagvergoeding, haar bonus voor het om zeep helpen van dit land, zal ze heus niet uitdelen aan de arme kindjes ze ze mee hielp creëren.

Ingrid Lieten stopt met politiek

 – Bewerkt door: mvdb – Bron: Belga
Gewezen Vlaams minister en Limburgs sp.a-boegbeeld Ingrid Lieten stopt met politiek. Ze neemt ontslag uit het Vlaams Parlement om vanaf 1 maart directeur te worden van LifeTechValley, een samenwerkingsverband tussen kennisinstellingen, bedrijven en spelers uit de zorgsector dat innovatie in de ouderenzorg een boost moet geven.
Lieten (51), een vertrouwelinge van wijlen Steve Stevaert, kreeg nationale bekendheid als directeur-generaal van de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn. Ze bekleedde die functie vanaf 2002 en voerde mee het beleid rond de basismobiliteit uit. Ze kreeg er erkenning voor en werd verkozen tot overheidsmanager van het jaar.
In 2009 werd Lieten verrassend Vlaams minister in de regering-Peeters II (CD&V, sp.a, N-VA). Hoewel ze niet op een verkiezingslijst had gestaan, duidde toenmalig sp.a-voorzitster Caroline Gennez Lieten aan als viceminister-president voor sp.a. Ze kreeg de bevoegdheden wetenschappelijk onderzoek, innovatie, media en armoedebeleid.
Bij de verkiezingen van 2014 werd Lieten verkozen in het Vlaams Parlement, maar de sp.a verzeilde in de oppositie. Lieten verlaat nu de politiek. “Ik ben meer een ”doe-mens, oppositie voeren is niet zo mijn ding. Daarom maak ik nu plaats voor een nieuwe, jonge kracht”, zegt Lieten aan Belga.
Wie Lieten in het Vlaams Parlement opvolgt, is nog niet duidelijk. Joke Quintens is in principe eerste opvolger, voor Bert Moyaers.
LifeTechvalley is een nieuw platform van universiteiten, hogescholen, bedrijven en instanties uit de zorgsector. De vzw moet innovatie in de ouderenzorg aanmoedigen, nu de vergrijzing volop speelt. “We worden met z’n allen ouder, wat goed is, maar we moeten er voor zorgen dat iedereen kwaliteitsvol ouder kan worden. Daarom willen we met een goeie driehoekwerking tussen kenniscentra, bedrijven en zorgsector innovatie mogelijk maken”, zegt Lieten.

Geen opmerkingen: