Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

20 februari 2016

Op naar de Belgische/Europese lente !


Via positieve discriminatie en examens op hun lijf geschreven:
Politie (en leger) met een dubbele nationaliteit, dubbele moraal, en een foute loyauteit zullen worden aangeworven. Met zicht op alle veiligheidsaspecten kan de ene moslim de andere helpen, tegen de kufar, precies zoals dat in de koran staat..
De sharia kan dan officieel ingevoerd worden. De no go zones worden daarmee bekrachtigd als hun territorium, en de succesvolle verovering van het land van binnenin gestart.
Wat zal dan nog het verschil zijn tussen wonen en leven hier of in Marokko bvb?
Op naar de Belgische/Europese lente !
U kent het antwoord en de gevolgen?
Ik ook !

Politie zoekt flikken met migratieachtergrond in hogescholen

De Gentse politie neemt een marketingbureau inde arm om nieuwe flikken met een migratieachtergrond te vinden. Het korps richt zich daarbij voor het eerst expliciet op de Gentse hogescholen. “Daar is de kans kleiner dat nieuwe kandidaten stranden in de taalexamens.”
Een nieuwe campagne voor aanwervingen, volledig gericht op de Gentse hogescholen. Daarmee wil de Gentse politie die diversiteit in haar rangen verhogen. Gemeenteraadslid Bram Van Braeckevelt (Groen) drong in de commissie Algemene Zaken aan op “een betere afspiegeling van de Gentse samenleving in het politiekorps”.
Meer agenten met roots in het buitenland, dus. “Er zijn de voorbije maanden te veel voorvallen geweest die het werk van vele goede agenten in een negatief daglicht hebben gesteld”, zegt Van Braeckevelt. “Het is voor de geloofwaardigheid van het Gentse korps belangrijk dat er iets fundamenteel verandert.”

Geen opmerkingen: