Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

06 februari 2016

Want wij zijn de volgende !


Beste lezers/bezoekers
Lezen ! en delen !
Niet wegkijken maar ageren, waar je kan !
Want wij zijn de volgende !
Vlaamse Vededigingsliga

De Vlaamse Verdedigings Liga verzet zich tegen de massamigratie en de islamisering van Vlaanderen, als bescherming voor de Vlaamse identiteit.

Met alhaast 17000 sympathisanten op Facebook

Vlaamse Verdedigings Liga
Beste volgers,
Vorig jaar in augustus werd ik naar het politiebureau geroepen voor een verhoor in functie van de antidiscriminatie- en racismewet.
Deze klacht kwam van het Interfederaal Bureau van Racismebestrijding en was ondertekend door de toenmalige inquisiteur van dat bureau, mijnheer Jef Leblanc, alias Jozef De Witte.
Het blijkt dat die klacht al in maart was ingediend, juist na de aanslagen op Charlie Hebdo en de invallen in Verviers.
Het parket had toen Computer Crime Unit ingeschakeld om alles uit te zoeken over de Vlaamse Verdedigings Liga.
Wat werd mij uiteindelijk verweten, dat ik elke reactie van de volgers geliked heb. Nu, denk ik, stel ik vind een mop goed, en ik vind die leuk. Dan zouden ze mij kunnen vervolgen, omdat ik het leuk vind.
Het was eigenlijk een pesterij van het Interfederaal Bureau van Rascismebestrijding.
Hetgeen waar ik mij vooral vragen bij stel, is dat het parket daar op ingegaan is. Dit in een periode waar beslist werd dat er militairen op straat moesten patrouillerenom de openbare veiligheid te garanderen en dat om dezelfde reden een demonstratie van PEGIDA Vlaanderen werd verboden door Bart De Bibberaar De gevolgen van dat verbod nog fris in het geheugen. Want rond de tijd dat ik dat verhoor had, kreeg ik de brief om de GASBOETE alsnog te betalen.
We merken ook dat moskeeën en islambeurzen steeds proberen om haatpredikanten uit te nodigen. Deze haatpredikanten komen openlijk in ons land hun haat prediken voor alles wat in het westen bereikt is.
We kunnen opmerken dat grootinquisiteur van het antiracisme firmament daar geen energie insteekt, Maar dan wel de Vlaming wil aanpakken die daartegen in opstand komt.
Dat deze verantwoordelijk is voor het gebruik van middelen van justitie om een Vlaming die zijn mening geeft over de gang van zaken in dit land te vervolgen, ten midden van alle terreurdreigingen en aanslagen, tart alle verbeelding.
De kosten die gemaakt zijn, om uiteindelijk te beslissen om mij te willen vervolgen, omdat ik meningen leuk vind van volgers van deze pagina, is een schande in een tijde dat justitie in dit land elke Euro in 2 moet bijten, om zijn werking te kunnen financieren.
Dat justitie vierkant draait hoeven we niet te vertellen. Het aantal procedurefouten stijgt met de dag. Verdachten die ze moeten lossen, omdat een punt of komma verkeerd staat, of dat de handtekening van een magistraat op een bevelschrift tot aanhouding ontbreekt.
Dan mag elke Vlaming gerust weten, dat hij voor heel deze circus belasting moet betalen. Terwijl het niet naar behoren werkt.
Mensen die klagen over de gang van zaken, moeten volgende keer in het stemhokje 2x nadenken voor ze stemmen. Want als ze de fouten keuzen maken, krijgen ze de regeringen die ze verdienen. Het zijn altijd dezelfde dommeriken die op die partijen blijven stemmen.

Geen opmerkingen: