Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

07 februari 2016

Houd de dief ! ! Euh, dieven ! !


Ik stelde mij al mijn hele leven de vraag waarom prijzen voor overheidsopdrachten altijd zo veel hoger lagen dan voor privé of bedrijven. Dat kon allemaal niet terug te voeren zijn tot hogere kwaliteitseisen. Want soms was het tegengestelde zelfs waar. Ook niet tot de slechte betalingsmoraal van de staat die maanden tot jaren te laat betaalt. Ik wist en schreef al lang geleden dat het halucinant was dat werken zoveel geld kostten ook al waren ze nog niet, of werden ze nooit, uitgevoerd. Hoe het mogelijk was en als normaal passeerde dat budgetten massaal overschreden worden en werken tot het dubbele kosten wat was voorzien/gepland.
Nemen we als voorbeeld : het Vlinder-justitiepaleis van Antwerpen dat 4,5 miljard kostte of ruim 50% meer. Denken we dan nog niet aan de vele gebouwde kunstwerken en wegen die nergens naartoe leiden, de BAM , de openbaar vervoer staatsbedrijven, de subsidiemolens, de handel in overheidsgebouwen als die oa in Ieper waar een klein firmaatje in Ierland, zonder kapitaal en tegen een belachelijke prijs een gebouw kon verwerven, en waarin o.a. Karel De Gucht bij betrokken was.
En denken we maar aan de vele socialistische roverbendes die door ons land trokken, vergelijkbaar met de Russische maffiabazen die met gestolen geld vastgoed kopen in London, en zoals getoond in een BBC reportage uitgezonden op de VRT.
De tsjeven hebben even veel boter op hun hoofd, maar alles opsommen zou dit artikel onleesbaar maken.
Het is al lang geleden dat er nog echt gezocht werd, er werd vervolgd en ook werd veroordeeld voor corruptie, alhoewel iedereen met zekerheid weet, dat het bestaat of moet bestaan alleen al gebaseerd op vergelijken, van simpele rekensommetjes, procedures en de controle van sommige vermogens, bezittingen of levensstijl. Sommige bekend, sommige in het buitenland; en sommige niet bekend via vennootschappen her en der en veelvuldige transacties.
Als gewone burger trekt uw bank er de stekker uit als u uw budget zou overschrijden, ga je zelfs in de gevangenis voor fraude, en kan je de rest van je leven nergens nooit nog één cent lenen, wordt je opgelijst in een kredietdatabank als wanbetaler voor de rest van je leven, zonder dat de privacyhaan daarover mag kraaien. Niet dat ik daarmee die mensen allemaal wil voorzien van een verzachtende omstandigheid of onschuld.
En nu blijkt uit wat zoekwerk dat er 4 miljard in donkere zakken verdwijnt? Wat me daarbij verbaast is dat het in de schoenen wordt geschoven van ‘de ambtenaren’, er een amalgaam wordt gemaakt om de ware schuldigen niet bij naam te moeten noemen, en dat aldus zelfs elke ambtenaar, ook laag in rang en/of zonder enige beslissingsbevoegdheid of toegang tot rekeningen en ontvangsten wordt gestigmatiseerd. Zij zijn meestal ook maar gewone belastingbetalers die elke dag van hun matras moeten (zij het te weinig in verhouding tot de privé) om brood op de plank te krijgen.
Politici, politieke partijen, justitie,vakbonden, alle met hun schimmige VZW-tjes en NGO’s of firma’s, worden niet vernoemd.
Met onderstaand onderzoek cq. krantenartikel is al een schuchtere aftrap gegeven.
Nu is het afwachten of er effectief zal worden gezocht, gevonden en gestopt.
Het is daarbij helaas rekenen op justitie met haar ouderwetse aanpak en middelen, en die eigenlijk, ook al is het in een Vlinderpaleis, in een mausoleum huizen. 
Ons kent immers ons, en we weten dat ze allemaal kinderen zijn van het corrupte systeem en de politiek.
Dit is , zoals jullie wel weten, nog maar het topje van de ijsberg, en wij, wij zitten op de Titanic.
Collusie: is jullie dat woord bekend? Nee? Ziehier de link. http://www.encyclo.nl/begrip/collusie

Ambtenaren steken jaarlijks 4 miljard in eigen zak

Corruptie openbare werken: jaarlijks 4 miljard euro

Patrick Lefelon en José Masschelin
5/02/16 – 03u45  Bron: Het Laatste Nieuws  http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2607320/2016/02/05/Corruptie-openbare-werken-jaarlijks-4-miljard-euro.dhtml
Paul Meulemans, ex-topman van een anti-fraudedienst © Vertommen.
4 miljard euro. Dat is het monsterbedrag dat jaarlijks in ons land opgaat aan corruptie bij openbare werken. De overheidsopdrachten kosten de belastingbetaler doorgaans 20% te veel. Bij sommige diensten laat tot één op de drie ambtenaren met beslissingsrecht zich omkopen of neemt belangen.
De onrustwekkende cijfers blijken uit internationele studies en worden bevestigd door Paul Meulemans, tot eind 2015 commissaris bij de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie. Volgens Transparency International, dat elk jaar een wereldwijde corruptiebarometer opstelt, scoorde België vorig jaar 77 op 100 – waarbij 100 punten als bijna ‘clean’ wordt beschouwd. Er is dus nog heel wat ruimte voor verbetering. Net zoals in andere Europese landen is de corruptiescore in ons land de jongste vijf jaar gestagneerd tot lichtjes afgenomen. “Ze is nog lang niet uitgeroeid, al komen omkoping en fraude de jongste jaren misschien minder voor bij grote projecten”, aldus Meulemans.750 000 euro extra ‘verdiend’
“De kleinere (renovatie)werken waarbij lagere ambtenaren de lakens uitdelen, mogen echter niet onderschat worden. Uit onderzoek is gebleken dat bij sommige diensten die doordrongen zijn van corruptie één op de drie functionarissen zich systematisch en op lange termijn schuldig maakt aan fraude.” “Er zijn ambtenaren die daarmee maandelijks een tweede zwarte wedde tot 2.000 euro opstrijken. Eén van hen bekende dat hij in enkele jaren tijd 750.000 euro verdiend had door zich te laten omkopen. In België gaat jaarlijks 20 miljard euro naar openbare werken. Twintig procent van dit bedrag verdwijnt in de zakken van frauderende firma’s en corrupte ambtenaren.”

Geen opmerkingen: