Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

13 juli 2015

Lach je een kriek ! We gaan elke dag vooruit.


We gaan elke dag vooruit. Het hangt ervan af in welke richting je gezicht staat. Zo kan men achteruit gaan terwijl en denkt vooruit te gaan, en achteruit terwijl men denkt vooruit te gaan.

Is dit te moeilijk voor de groenen, linksen en goedmensen?

Wel, kijk dan eens naar dit filmpje. Misschien begrijpen jullie het dan, en denk dan eens na over alles wat jullie vooruitgang vinden.
Video Player
00:00
00:47


Opgepast, de nieuwe multiculturele verrijking is aangekomen!

Graag jullie voorstellen wat we daar zoal allemaal mee gaan kunnen realiseren? Een expeditie naar Mars? Het bouwen van een zelfrijdende auto en aangepast wegennet? Een zuinige geluidloze en properr vliegtuigmotor?
U roept maar!

Geen opmerkingen: