Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

14 juli 2015

Ad Maiorem Dei Gloriam! (sic) Tot meerdere glorie van god?


Vriend Lucky9 schrok zich een hoedje toen hij op de website van een religieus clubje stuitte, en hij mailde mij de link door met de vraag of ik dit geen onderwerp voor een artikeltje vond.

Wel, er zijn er nu twee met een hoedje
.

Religieuze fundamentalisten en sekten zijn van elke godsdienst. Was het een clubje Vlaams Belangers geweest of Filip De Winter die de criminelen zou oplijsten met het verzoek die voortaan uit hun ambt of baan te zetten/ontslaan, dan volgde het ene proces na het andere.

Dat dit nu nog niet is gebeurd en daar nog niet in ontelbare nieuwsuitzendingen en praatprogramma’s werd aangeklaagd, komt natuurlijk mee omdat de kerk en de katholieken veel macht hebben en zoals de moslims, mekaar ontzien.
Ook, in de eerste plaats omdat de meeste magistraten en advocaten opgeleid werden aan katholieke universiteiten, de benoemingen politiek en anderzijds gebeuren door mensen met een katholieke achtergrond.

Het lijkt wel op een gedetailleerd moordlijstje op zogenaamde “ketters”, klaar voor gebruik. En waarom zouden diezelfde religieus geïnspireerden in de moslimwereld dan ook zo geen websites en lijstjes mogen maken?

De privacycommissie doet haar werk niet is de conclusie. Dat er dus een lijstje bestaat waarin jij en ik zullen voorkomen is dus groot. En dan staan alle lijstjes nog niet online op het internet, maar liggen die verscholen in een bureaulade, of ergens op een harde schijf of usb-stick opgeslagen. Privacy is larie zolang je dat niet kan aanpakken.

En moet dat dan aangepakt worden? Nee, schaf die privacycommissie dan maar af en laat iedereen lijstjes maken, de imam van Schaarbeek, Filip De Winter, de atheïsten en wij. En als men geen lijstjes meer kan maken, dan maken ze die in de hoofden, zoals dat sinds eeuwen gebeurt, ook door hen die niet kunnen lezen of schrijven.

De gedachten zijn vrij.

En spert men mij geboeid
In duistere toren
Hun zorgen en moeit’
Gaan alle verloren
Gedachten als vuren
Doen storten de muren
En zold’ring daarbij!
De gedachten zijn vrij!

Geen opmerkingen: