Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

16 juli 2015

Gratis! is niet dood bij de socialisten

Het gratis- verhaal van de socialisen duikt weer op. 
Moeten?? Hallo!
Een festival is een commerciële aangelegenheid, waar je voor je drankjes moet betalen zoals op café of restaurant. 
En kun je dat niet, blijf dan thuis. 
Het is de organisator zijn keuze, niet die van socialisten.
Sp.a en PS willen festivals verplichten om steeds gratis drinkwater aan te bieden. Niet enkel wanneer het uitzonderlijk warm is, maar altijd. Weigeren de o...
HBVL.BE

Geen opmerkingen: