Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

30 juni 2015

De bedenkster van de meest overbodige kafkaiaanse wet

Geplaatst op 28/06/2015 door a. griffon Voor hen die het ooit ‘mistten’, helemaal onderaan dit artikeltje een aanbevolen archieffilmpje dat nog niet zo lang geleden opdook in Reyers Laat.
Annemie Turtelboom, een jong, stuntelend opportunistisch trutteke, mocht ooit op TV, want ze stond op een verkiezingslijst, en ….werd ook verkozen. En helaas, nog steeds herkozen. Ze is nu al enkele jaren vrouwelijke excuusministerin, en ik schreef er hier en op mijn blog meermaals over. Niet meer jong, nog even stuntelig.

 Maar leest u verder mijn krachtig taalgebruik vergevend en hopelijk begrijpend 

Turtelboom, de bedenkster van de meest overbodige kafkaiaanse wet die het truttenfeminisme en lesbische koppels van een dubbele familienaam moest voorzien. Dat was haar belachelijke en enige ‘wapenfeit’, als minister van justitie nota bene nog wel. Een wet die haar eeuwig beroemd zal maken. Er was blijkbaar bij justitie niets dat meer aandacht vergde.

Helaas voor ons werd ze ooit gered, de kiezer de mogelijkheid tot evaluatie ontnomen. Het had haar anders vergaan, hadden de kiezers haar in al haar stunteligheid in actie gezien en gehoord. Dan was haar plaats was dan uiteindelijk ingenomen door betere anderen, en was ons een domme overbodige wet en heel veel belastinggeld bespaard gebleven . En eens verkozen, altijd verkozen ( tenzij bij een doodsmak). Er was niets beter voorhanden, moeten we concluderen. Alle beter kandidaten hadden waarschijnlijk een andere echte baan gevonden, ver weg van de politiek waar iedereen mee lacht, behalve met hun loon.

Ook Freya Van den Bossche mocht met wat interventies van papa en de partijleiding haar compleet in de mist gegane interview overdoen. Was dat voor of na haar bekentenis als minister van begroting aan leen Demarré op radio dat ze niet eens wist wat de vierkantswortel uit 25 was? Ach, het doet er niet toe. Het kiesvee leerde er ook toen niets van.

Echter zulke vrouwen dienen de zaak van vrouwen allerminst, in tegendeel zelfs. En ik weet: er bestaan veel slimmere vrouwen dan diegene die we in de politiek tegenkomen en en die beslissen over ons lot, over meer dan 50 % van ons geld. Dat geldt in deze branche ook voor de mannen.

Ik vraag me af, of iemand van het Vlaams Belang (als ze al op TV hadden mogen komen) ooit hulp had of heeft gekregen van de journalisten en hun bazen? Het tegendeel is waar, ze zouden die eerder actief tot struikelen hebben gebracht met suggestieve en acbterakse, perfide vragen . Dat allemaal toont het zeer lage democratische gehalte aan van de VRT, en de media in het algemeen. Het gedrag van de VRT valt hierdoor te catalogeren als actieve politieke inmenging en verkiezingsvervalsing, en niet als journalistiek.

 De kiezer werd/wordt gerold, en met hem de democratie. De schijndemocratie die daarvan het resultaat is zien we nu tot de derde macht verheven in de EU instellingen. De meeste kiezers ( en daar gaat het om) zijn onverschillig, hebben niet door dat hij niet kiest, maar zoals bij een mentalist of een kaarten-goochelaar wordt geleid in zijn keuze.

Democratie vereist dat mensen met kennis van zaken, met voldoende eerlijke en ongefilterde informatie, met meetbare en weegbare elementen, in staat en opgeleid om zelfstandig en onafhankelijk te denken, zonder groots opgezette en met belastinggeld betaalde misleiding, zijn eigen oordeel en keuze kan maken Zulke democratie wordt door de wisselende regerende partijen en, niet te vergeten, de Europese partijen en hun zittende parlementsleden, als gevaarlijk beschouwd. Dat hebben de jonge politici er van bij hun deelname, onwetend maar soms ook wetend, ingehamerd gekregen en geaccepteerd.

Ik vroeg me af waar Bart De Wever ( die ik intellectueel vele malen hoger inschat dan Annemie) zou gestaan hebben zonder de Woestijnvis-TV-spelletjes.
Ik vroeg me ook af of de VRT, met wat ze nu weten, die nog eens zou overdoen mochten ze de klok terugdraaien?

Politici worden jong gemaakt en gekneed in de achterkamertjes der eensgezinde politieke correctheid van de politieke partijen en de media. dat bewijst ook de vele Zelden (eerder nooit) maken ze het dank zij hun kwaliteiten, evenmin door hun kennis, hun ervaring en mensenkennis die ze als jongeling nauwelijks kunnen bezitten. Alles wat ze voor hun 30ste weten, is wat hun werd ingelepeld via cursussen van proffen, incluis de onderliggende mening van de prof of de universiteit waaraan ze studeerden. Geen man ben je voor je 30ste, zelden een echte vrouw. En mensen van ruim boven 40 of 50 en ouder weten dat, als ze eerlijk zijn.

Een en ander van wat hierboven staat verklaart ook de hoge graad van nepotisme in onze politiek en in het bestuur. (Het lijkt soms alsof er opnieuw een tijdperk nieuwe feodale adel voor de deur staat, zeker als men ook af en toe eens naar Wallonië kijkt)


Geen opmerkingen: