Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

26 juni 2015

Het is allemaal onze schuld !?

Geplaatst op Nageltjes.be op 25/06/2015 door 
Yep, het is onze schuld. Wij hebben ze overboord gegooid of de boot doen zinken. Het is onze fout dat gans Afrika en het Midden Oosten een puinoop is en alle mensen er miserie hebben, er zoveel sterven, er geen proper water is, ze met ontwikkelingsgeld wapens kopen en moorden, ze ginds vrouwen verkachten, ze een achterlijke godsdienst aanhangen, alle scholen en klinieken bouwvallig en smerig zijn, wij er niet genoeg latrines en waterputten hebben gegraven. Onze schuld dat er aids en ebola heersen en nog dozijnen andere ziekten, er vrouwen worden dichtgenaaid en verminkt, er overbevolking heerst er geen democratie is, de overheid corrupt is. Onze schuld dat iedereen er niet naar school kan, en diegene die dat wel kon, als een lafaard iedereen in de steek liet, vluchtte in plaats van zijn volk vooruit te helpen,…. en ik kan nog wel even doorgaan. Iedereen die hen hierheen lokt, diegenen die leven van migratie, die huisjes melken, diegenen die valse hoop geven, die hen vertellen dat het allemaal onze fout is, diegen die nochtans al decennia rijkelijk leefden van de ontwikkelingshulp temidden de miserie, en er rondreden als eenoog tussen de blinden, zelf niet verstoken van de nodige luxe en een 4 x 4. Hen treft geen schuld.

Ja Chris Klomp, u gebruikt de dood van dit kleine meisje om jouw doctrine te dienen en verspreiden. Er bestaat daar het woord lijkenpikkerij voor.

Erg , dat wel. Helaas, er sterven alle dagen meisjes, ( en jongens) ook hier. Daar zou je ook zo’n verhaal rond kunnen breien. En dat zou al even misselijkmakend zijn. Stop je belerende vingertje dus maar in het gat waar de zon niet schijnt, verkoop alles, en ga ginds als mecenas wonen, ga het maar eens proberen ze te veranderen, en vertel hen dat er hier alleen maar racisten en fascisten wonen en zorg ervoor dat ze de boot niet nemen.. Wanneer liefdadigheid een plicht wordt Chris Klomp, dan heet dat diefstal. En we zijn al genoeg bestolen. Hou de zielige verhalen bij: we moeten geen asielzoekers en andere migranten meer.

Dit is wat Chris Klomp schreef ( een Nederlandse ‘journalist’.  Nu ja, al ‘ex- journalist’ zo blijkt :

“Dit is haar (sic) dan. Een van de gelukszoekers. Op de boot gestapt om onze welvaart af te pikken. Om er voor te zorgen dat onze dementerende ouderen niet meer de hulp krijgen die ze nodig hebben. Om onrust te veroorzaken in onze maatschappij. Want dat is wat die vluchtelingen doen. Op zoek naar hun geluk. Ons meetrekken in de ellende.

Kijk naar haar. Misschien was ze wel van plan een aanslag te plegen. Want zo zijn mensen uit die landen. Moslim en dus terrorist.

Kijk verdomme naar haar. En besef dat het om mensen gaat. Niet om statistieken. Mensen. Met dromen en angsten. Met de wil om geluk na te streven.

Enkele uren eerder zat ze waarschijnlijk bij haar moeder op schoot. Een moeder die ongetwijfeld zou hebben gezegd dat het allemaal goed zou komen. Dat ze zich geen zorgen hoeft te maken. Dat er een betere wereld op haar zou wachten. Dat er ergens mensen zouden wonen die zouden helpen. Omdat de wereld niet helemaal louter en alleen uit oorlog en ellende bestaat. Omdat er landen zijn waar mensen het zo godvergeten goed hebben dat ze een ander ook een klein beetje geluk zouden gunnen.

Zie haar liggen. In haar roze jurkje. Misschien wel haar lievelingsjurkje. En besef dat die moeder ongelijk had. Een pijnlijk besef. Maar daarom niet minder waar.

Ik heb mij godverdomme nog nooit zo vreselijk moeten schamen voor Europa. Voor Nederland. Voor die volstrekte randdebielen die in hun infantiele, kleingeestige en bekrompen gedachten niet eens het fatsoen hebben om hun eigen beperkte xenofobe wereldje even achter zich te laten. Om even respect te tonen voor een groot drama.

Shame on you.

Fotocredit: VICE (still uit documentaire)

PS -> Beste mensen, ik heb nu twee dagen lang op alles en nog wat gereageerd. Ik ben bedreigd, bedankt en uitgescholden. Ik heb tot in het oneindige een poging gedaan mijn intenties duidelijk te maken. Het verhaal heeft een provocatieve stijlvorm. Ik gebruik de walgelijke reacties van een deel van de Nederlanders om te laten zien hoe misplaatst en ongepast deze zijn. Ik ben blij te moeten constateren dat het merendeel dit begrijpt.

Voor de mensen die menen dat ik misbruik maak van een dood kind. De mensen die mij een moraalridder noemen, moeten zich eens afvragen hoe je iemand noemt die een ander in het openbaar en met naam en toenaam wild en woest ter verantwoording roept.”

Geen opmerkingen: