Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

11 juni 2015

Een “Moet je zien filmpje”
De oorlogen statistisch in beeld gebracht. En hoe!

Een van de meest interessante en leerzame filmpjes die ik ooit op het internet ontdekte. Dat kon ik de lezers van Nageltjes niet onthouden, en ook moet dit in onze filmotheek staan vind ik. (Admin??) Sommigen zullen wel een heel andere kijk op de 2de wereldoorlog krijgen, en op de helden- of slachtofferstatus status die sommigen opeisen, anderen niet krijgen. Allemaal te rangschikken onder oorlogspropaganda of beter Koude oorlogspropaganda. Ook zien we de vergelijking tussen de laatste wereldoorlog en de vele andere oorlogen duidelijk historisch en proportioneel in beeld gebracht.

En hoe zouden de lopende oorlogen statistisch kunnen worden gekoppeld aan deze in het filmpje? Niet zo makkelijkmeer omdat de oorlogvoerende partijen, de aggressoren en de slachtoffers niet duidelijk identificeerbaar zijn. Vroeger droegen legers uniformen en waren die te onderscheiden van burgers. Nu niet meer.

Ik hoop dat er een vervolg komt

Lucky 9 (ook van Nageltjes.be )schreef:

"Goed idee. Dit filmpje wordt kortelings opgenomen in onze nog te maken rubriek filmotheek.
Maar niet zonder dat van Bill Warner: 1400 years of fear
Want wat Halloran niet opneemt in zijn filmpje is de islamitische oorlog, de nu al 1400 jaar durende oorlog: JIHAD.
Uitgezet tegen de totale wereldpopulaties gedurende elk van de 1400 voorbije jaren mogen we er zeker van zijn dat de jihad de tweede wereldoorlog op een spectaculaire manier overtreft.
Halloran beschrijft op 13:46 wel wat hij onder de noemer van “worst atrocities on record” “mongol conquest”, “middele east slave trade” en “Timur Lenk” noemt. Maar van Jihad geen spoor! In feite is het filmpje van Halloran dus ontsierd door politieke correctheid want de JIHAD is de enige oorlog die qua aantal slachtoffers ons met staafdiagrammen pas echt met verstomming zou doen slagen. JIHAD is de allergrootste wreedheid ooit waargenomen :”the worst atrocity ever” on record maar doodgezwegen!
Hij geeft wel een idee over de proportionaliteit van de mohammedaanse wreedheid op minuut 14:03 daarbij de revolte tegen de Chinese Tang dynastie enigszins overdrijvend maar vooral zonder een verband te leggen tussen de Mongolen en de islam. De Mongolen maakten de helft van hun slachtoffers nadat ze in het Ilkhanaat mohammedaan waren geworden. Dit is kwaadwillige verzwijging door islamofiele censuur."
De slachtoffers van de jihad zijn moeilijk te tellen, het aantal islamterroristen evenmin, en bovendien erg gespreid over de aarde. Deze moeilijkheid zou ervoor zorgen dat het filmpje nog enkele jaren op zich had laten wachten. Ik hoop dat ergens iemand met de nodige moed, en in alle objectiviteit bezig is aan dit opus magnum. Zijn leven zal nadien wel niet meer veilig zijn, want veel erger voor de moslims dan de Turken wijzen op de Armeense Genocide. Ik geef de maker van dit filmpje echter nog het voordeel van de twijfel, want ook dit is allesbehalve politiek correct, zeker in sommige middens. Maar misschien staat er al zo’n filmpje op het internet. Misschien is et er zelfs al enkele keren afgehaald, de plaatser gebannen of veroordeeld wegens aanzetten tot haat.

Geen opmerkingen: