Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

08 juni 2015

Schijndemocratie

Luxemburgers verwerpen massaal het stemrecht voor vreemdelingen. 
En wat doet de regering? 
Die zal nu de naturalisatie makkelijker maken, zodat vreemdelingen via die weg kunnen stemmen ! 
Dat is nu democratie zoals de EU bobo's dat invullen. 
Ze zijn allemaal in de leer gegaan bij Sepp Blatter van de FIFA

Als de uitslag van een referendum niet de verwachtingen van de politici volgt, dan veranderen ze de regels en de wetten toch, zonder het domme volk.
En de Luxemburgers zullen dit slikken, zoals de Nederlanders en de Ieren dat deden toen hun NEE tegen de Europese grondwet werd genegeerd en die door hun politici door hun strot werd geramd. 

Een democratie kan slechts als alle burgers mondig zijn, voldoende verstandig, participeren, en niet met zich laten sollen. 
Wat wij kennen is niet beter dan de 'democratie' van Zimbabwe, en slechts een illusie.
Democratie kan niet blijven bestaan wanneer het volk niet bereid is het met met haar bloed te verdedigen. Democratie is voor mij en mijn medestanders een werkwoord, maar voor politici een dekmantel voor het verwerven van macht en rijkdom.
Laten wij ons door de politici vertellen wat goed is voor ons? Of gaan wij hen dat voortaan vertellen? 
Immers: "Wij zijn het Volk !" 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2361758

zo 07/06/2015 - 22:38 Luc De Roy  De Redactie

De Luxemburgers hebben zich in een referendum massaal uitgesproken tegen de drie voorstellen van de regering die op de tafel lagen: stemrecht voor buitenlanders, de verlaging van de stemgerechtigde leeftijd van 18 naar 16 jaar, en de beperking van de duur van het mandaat van ministers tot 10 jaar.
De coalitie van liberalen, socialisten en groenen die sinds 2013 aan de macht is in Luxemburg, had campagne gevoerd voor de drie voorstellen, en ook de vakbonden, de katholieke kerk en veel organisaties uit het middenveld waren voor de voorstellen van de liberale premier Xavier Bettel. De christen-democratische CSV van ex-premier Jean-Claude Juncker was tegen.

78 procent van de Luxemburgers volgde de regering echter niet en stemde tegen het verlenen van stemrecht aan niet-Luxemburgers. In het Groothertogdom heeft 46 procent van de inwoners niet de Luxemburgse nationaliteit. De grootste groep binnen die 35.000 vreemdelingen zijn de Portugezen, gevolgd door Fransen, Italianen, Belgen en Duitsers.

De regering zal nu de naturalisatie makkelijker maken, zodat vreemdelingen via die weg kunnen stemmen. Ook de oppositiepartij CSV is het daarmee eens en heeft al een wetsvoorstel in die zin ingediend.

Bij lokale en Europese verkiezingen kunnen niet-Luxemburgers overigens nu wel al deelnemen aan de stembusgang. Het verlenen van stemrecht aan niet-Luxemburgers zou de samenstelling van het electoraat grondig veranderd hebben: de niet-Luxemburgers zijn gemiddeld jonger dan de Luxemburgers, en een meerderheid van hen werkt in de privé-sector, terwijl veel Luxemburgers in de openbare sector werken.

Ook de twee andere punten van het referendum zijn verworpen: 81 procent stemde tegen de verlaging van de stemgerechtigde leeftijd van 18 naar 16 jaar, en 70 procent stemde tegen de beperking van de duur van het mandaat van ministers tot 10 jaar.

Geen opmerkingen: