Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

14 november 2015

Coupable ! Schuldig ! Guilty !


De schuldigen voor de recente aanslagen bleven ongedeerd.
Ze worden bewaakt door elitetroepen en geëvacueerd met gepantserde wagens, wonen in luxueuze forten.
De onschuldigen betaalden hun met hun leven, en mogen dat morgen ook doen in de verdere oorlogen.
Geen koning of president sterft op een slagveld. Dat laten ze anderen wel doen. De gigantische economische schade betalen anderen eveneens, en zij nooit. Integendeel zelfs, zij worden met elke dag rijker.
Nürnberg 2 voor hen die de terreur over ons heen brachten, de bezetters en de oorlog importeerden!
Ook al was daardoor maar één enkel slachtoffer gevallen, één enkele vrouw verkracht, één bom ontploft: ze zijn schuldig!
Nu nog de rechters vinden die hen willen veroordelen. En gevonden zullen ze, …of geïnstalleerd.
Coupables - Guilty - Schuldig txt

Geen opmerkingen: