Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

06 november 2015

Stuur dat crapuul meteen naar een koran-kliniek in de Levant om via gebed en de hulp van god te genezen !


De teruggekeerde Syriëstrijder Hakim Elouassaki eist 100.000 euro van de Belgische staat omdat die er niet in slaagt een psychiatrische analyse van hem te maken !!!!

Wat verdomme!?!? Wat een onwaarschijnlijke arrogantie.
Geef die moordenaar, verkrachter, terrorist en oorlogsmisdadiger een spuitje! Noem hem niet langer eufemistisch een ‘strijder’!
Ons land was/is niet in oorlog, hij was geen soldaat van dit land met een missie, en geen enkele politiebevoegdheid. Een soldaat die zou doen wij hij deed, kreeg vroeger de kogel.
Hij is dus een moordenaar pur sang, naar alle normen van onze wetten.
Want het maakt helemaal geen verschil uit waar hij zijn moorden beging, bovendien in bende. Of gaat men vanaf vandaag vrijuit als men de misdaden buiten Europa heeft gepleegd, alleen of in groep en/of met een religieus of ideologisch motief ?
Heeft die nog het lef terug te keren!
Geeft deze staat en deze regering hem nog toestemming terug te komen, hem op onze kosten te laten behandelen, en de rest van zijn leven van ons/de ziekenkas te profiteren, terwijl hij ons haat, lak heeft aan alles waar wij voor staan !?
Welke idiote politici eisen van ons dat wij dit slikken? Welke rechters hebben het lef dit soort klachten al ontvankelijk of gegrond te verklaren en/of tegemoet te komen aan zijn eisen?
Ik heb enkele belangrijke vragen.
Heeft iemand van jullie die gehandicapt geraakte door een gewoon ongeval ooit 100.000 € van de Belgische staat ontvangen, of dat geëist? Moet men daar eerst ergens mensen voor gaan afslachten en een grote mond opzetten via een pro deo advocaat, om daarvoor in aanmerking te komen?  Dit is toch gewoon wraakroepend, een kaakslag in het gezicht van de brave autochtone burgers die het niet breed hebben en zij die echt pech hadden in hun leven?
Stuur dat crapuul meteen naar een koran-kliniek in de Levant om via gebed en de hulp van god te genezen !

Maar niet enkel dit doet mijn bloed koken

Op 2 november werd bekend dat Syriëstrijders slechts tot vijf jaar cel kregen.Niet alleen blijven de politici en de pers die oorlogsmisdadigers ‘strijders’ noemen; niemand van justitie of de overheid  schijnt er een probleem mee te hebben dat die lui na hun begane misdaden in de Levant of elders, hier vaak gewoon terug vrij rondlopen of toch na een minimale, en meestal voorwaardelijke straf, gekoppeld aan flut-voorwaarden.Die straf zou ik nog kunnen begrijpen voor hen die niet vertrokken zijn, maar niet voor diegenen die er naartoe gingen.Mohamed L. gaf toe dat hij actief had deelgenomen aan de gewapende strijd. Uit onderzoek blijkt echter dat de groepering Katibat al-Khadraeerder naar IS neigt en gekend is voor zelfmoordaanslagen met bomauto’s.
HALLO!?
STRIJD??!!Ook blijven ze hier verder parasiteren op de sociale zekerheid, rechtstreeks of onrechtstreeks via een soort sociaal tewerkstellingsplan. Want zeg nu, waarvoor zijn die lui nog goed? Welke werknemer gaat zo iemand die nog een heleboel noten op zijn zang heeft, aanwerven en die als rotte appels tussen zijn gezonde appels leggen? Die ondernemer is gek en gaat zeer zeker failliet.Trouwens als er hier toch niets veel goed genoeg is, en omdat ze meestal toch al een dubbele identiteit hebben, kan The Francken hun Belgische nationaliteit meteen laten intrekken en ze het land uitzetten, ergens korter bij Mekka.

De teruggekeerde Syriëstrijder Hakim Elouassaki eist 100.000 euro van de Belgische staat omdat die er niet in slaagt een psychiatrische analyse van hem te maken.

Hakim Elouassaki (23) uit Vilvoorde keerde in april 2014 zwaargewond naar ons land terug uit Syrië nadat hij een granaatscherf in zijn hoofd had gekregen bij een bombardement. Tot vandaag is hij half verlamd.
Elouassaki had in september 2014 moeten terechtstaan op het Sharia4Belgium-proces. Maar de voorzitter besliste dat hij eerst “grondig geobserveerd” moest worden om te zien of hij toerekeningsvatbaar was. De gerechtspsychiaters concludeerden dat zo’n observatie alleen mogelijk was in een gespecialiseerde instelling, die nog niet bestaat in België, hoewel een dergelijk centrum bij wet voorzien is sinds 1964.
De advocaten van Elouassaki dienen nu, na een jaar, een klacht in tegen de Belgische staat. “We eisen 100.000 euro morele schadevergoeding en een dwangsom van 2.500 euro per dag voor elke bijkomende dag dat de Belgische staat er niet in slaagt de wet na te leven en een observatiecentrum op te richten. Het kan toch niet dat niemand zich wil en kan uitspreken over de ontoerekeningsvatbaarheid van mijn cliënt.”
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20151105_01957406

 

Syriëstrijders krijgen tot vijf jaar cel

 door wver | Bron: BELGA http://www.standaard.be/cnt/dmf20151102_01950993
Mohamed L. was in november 2013 naar Syrië vertrokken om er te strijden tegen het regime van president Assad. Hij had er zich aangesloten bij Katibat al-Khadra, een groepering die volgens hem aanleunt bij het Vrije Syrische Leger.
Uit onderzoek blijkt echter dat de groepering eerder naar IS neigt en gekend is voor zelfmoordaanslagen met bomauto’s. Mohamed L. gaf toe dat hij actief had deelgenomen aan de gewapende strijd. Nadat hij gewond raakte bij een raketaanval op een moskee, was hij in september 2014 teruggekeerd. HALLO !!?
Legerkamp
Muhammat C. was in het najaar van 2014 een eerste maal naar Syrië gereisd, maar werd daarvoor vrijgesproken. Uit zijn telefoniegegevens bleek immers dat hij alleen maar naar daar was getrokken om zijn zus Besime te bezoeken, die zich zes maanden eerder bij IS had aangesloten.
Uit niets bleek dat hij toen had deelgenomen aan de activiteiten van de terreurorganisatie. Het feit dat hij in een legerkamp van IS had verbleven en met zijn zus een wapen had afgevuurd, deed daar geen afbreuk aan.
In maart 2015 wilde hij echter opnieuw naar Syrië vertrekken, en toen had hij volgens de rechtbank wél de bedoeling om zich als strijder aan te sluiten bij IS. Hij was intussen geradicaliseerd en had opzoekingen verricht naar IS. Zijn vertrek werd verijdeld op de luchthaven van Zaventem.

Geen opmerkingen: