Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

03 november 2015

Energiearmoede dank zij socialisme


Arme mensen hadden geen geld om zonnepanelen te plaatsen, ze hadden niet eens een eigen huis, soms slechts een apartementje, en dus ook geen groenestroomcertificaten. Socialisten deden de prijs van energie stijgen en daardoor ook de armoede.
Linkse, zichzelf progressief noemende politici snappen niets van economie en energie zult u zeggen?
Nee, maar laat het socialisme nu bestaan dankzij armoede en de import van nog meer armoede, en dan begrijpt u wel dat ze toch niet zo dom zijn aan de top.
Is “green” energy, particularly wind and solar energy, the solution to our climate and energy problems? Or should we be relying on things like natural gas, nuclear energy, and even coal for our energy needs and environmental obligations? Alex Epstein of the Center for Industrial Progress explains.
image_pdfGeen opmerkingen: