Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

01 september 2015

De natte droom van de EUSSR -leiders

Ziehier 's werelds meest geliefde leider !

Voorlopig, nog niet weggelegd voor de EUSSR -leiders, maar ze werken er hard aan.
Misschien is het nieuwe, massaal geïmporteerde volk straks wel bereid de grote leiders toe te juichen?
Het oude Europese volk was te duur, werd te slim en kloeg te veel. Het moest dus worden vervangen.
Voor hun straf, wegens insubordinatie, majesteitsschennis en blasfemie, mogen ze weldra gaan werken in een kamp.
De rechters en de politieleiding hebben zich al bereid verklaard te helpen de orde te handhaven zoals hen dat is aangeleerd.

Geen opmerkingen: