Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

18 september 2015

Een boek, alleen voor haar en over haar

Ik heb ook een vrouw, een vlam, een denkster.
Met het vrijdenken houdt ze zich niet bezig. Dat laat ze aan mij over.
Het is vooral een doeër, die zaken praktisch aanpakt en geen tijd verliest met spelletjes als Facebook.
Nadat ik tussen mijn rommel nog aan het zoeken was, mij had beklaagd dat ik tussen alle e-mails een betalingsverzoek niet terug had gevonden en nadat ik de schrijfster had lastig gevallen met mijn vraag, hoe ik het verder moest afhandelen, lag tijdens onze lunch een dikke enveloppe op tafel met daarin het boek dat ik had besteld, maar nog niet had betaald:
het boek van Veerle Knopskaya De Knopper: “Lou Salomé. Vrouw, Vlam, Vrijdenkster.”


Terwijl ik het boek aan tafel opensloeg dacht ik: “ Ik heb ook zo een vrouw. Een die nog sterker is. Een die mijn gedachten leest en mijn wensen kent, en ze haar heel leven al vervult. Ze is bovendien, al zo lang ik haar ken, in tegenstelling tot Lou Salomé, strikt monogaam, loyaal, en alleen van mij.
Het wordt tijd, dacht ik, dat ik over haar ook eens een boek schrijf. Eén alleen voor haar, voor mij en voor de kinderen.”

Geen opmerkingen: