Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

22 september 2015

En alles veranderde. En hoe!

Geplaatst op Nageltjes.be op  door  


IS het van belang in welk land het filmpje werd gemaakt, wie de bron was, op welke dag en in welke maand dit jaar het werd gefilmd?
Wie diegenen zijn die in dit filmpje voor ons een bedreiging vormen of zullen vormen?
Eeuwen lang al groeien kinderen in het Midden Oosten op in een cultuur van geweld, folteren en gruwelijke lijfstraffen.
Op jeugdige leeftijd leren jongens hoe ze met een mes al het leven wegsnijden uit een dier, ter ere van een god.
Opvoeding betekent daar dat jongens al vroeg leren omgaan met allerhande wapens, ook leren niet te aarzelen om die te gebruiken.

Vrouwen leren al eeuwen hoe ze dit geweld moeten ondergaan, hoe ze onderdanig moeten zijn aan hun man, dat hun woorden en leven minder waard zijn.

De film toont hoe jongens getraind worden voor de echte gruwelijke realiteit die ze zelf creëerden.
Ondertussen leren onze kinderen leven in de virtuele wereld van de spelletjes of lezen ze Suske en Wiske.

Wapens zijn taboe, en lang was daar ook geen nood aan.
Maar toen schaften idioten onze grenzen af, vonden sommigen plots dat we anderen volken en culturen massaal naar hier moesten halen.

Hier staan wij nu, ontwapend, ongetraind, ongehard.
Niet in staat om onszelf, ons gezin en onze waarden te verdedigen.

Enkel de vijand en de crimineel heeft wapens, en weet die ook te gebruiken.
Ze worden voor het bezit en het gebruik ervan lager gestraft dan wanneer wij dat zouden doen uit zelfverdediging.
Voor onze vijanden gelden verzachtende omstandigheden, dienen zich pro deo advocaten aan betaald door de belastingen van de slachtoffers.

Het is zo, omdat de meerderheid dat zo wou of er niets tegen deed.
Gaan we het veranderen? 
Gaan we het nog kunnen veranderen?

Geen opmerkingen: