Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

01 september 2015

Stoppen we de koe?Vanuit Budapest, onderweg naar Duitsland, uitgenodigd door Merkel, schreeuwen ze "allah u akhbar" . De kinderen en vrouwen goed getraind en ingezet. Ze kennen onze zwakke punten.
En wij die dachten dat ze net dat goed islamgeschreeuw en de sharia ontvluchtten. Ze brengen in tegendeel hun oorlog, miserie en achterlijkheid naar hier.
Het ziet er zeer somber uit voor Duitsland, Het ziet er somber uit voor ons en de rest van Europa. Laten we Merkel verder begaan , of stoppen we die koe?


Von Budapest, unterwegs nach Deutschland, eingeladen von Merkel, skandieren sie "allah u akhbar" . Die Frauen und Kinder gut instruiert und eingesetzt. Sie wissen ganz gut was unsere Schwächen sind. Und wir die dachten das diese Leuten gerade für den Islamismus geflüchtet waren. Sie bringen im gegenteil ihrem Kieg, Ehlend und Rückständigkeit hierher. Es seht sehr schlimm aus für Deutschand und für Europa. Lassen wir Merkel so weiter machen oder stoppen wir diese Kuh?

A Budapest, en route pour lAlemagne, invité par Merkel, ils crient "allah u akhbar" . Les enfents et femmes bien intruits et mobilisés.
Ils conaissent très bien nos poits faibles. 
Et nous qui pensaient qe c'était l'islamisme et le sharia qu'ils fuiaient. 
Au contraire, ils nous apportent leurs guerres, leur misère et leurs pensées et coutumes retardées. 
Ca va tourner mal pour l'Alemagne et pour nous les Européens, ça c'est sur. 
Est-ce que nous laissons faire Merkel continuer son politique d'immigration et d'asyle, ou allons nous arrêter cette vâche?

In Budapest, on their way to Germany, invited by Merkel, they shout in mass "allah u akhbar". The children and women well intructed and deployed. They know our weaknesses very well. And we who thought that that is was Islamism and sharia the fled from.
On the contrary, they bring us their wars, misery and backwardness.
This will end up in a catasrophy for Germany and the rest of Europe.
Do we let Merkel continue her politics of immigration and asylum, or are we going to stop this cow?


Geen opmerkingen: