Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

03 september 2015

Als een goede moslim polynationaal en polygaam van alle walletjes eten.

In aansluiting op het vorige artikel met de getuigenis van een ervaringsdeskundige, plaats ik hier een video gemaakt door een Duitse onderzoeksjournalist die de hemeltergende waarheid over misbruik bloot legde.
Veel mensen kennen al zo'n toestanden als ambtenaar, als gewone getuige, als hulpverlener, als onderwijzer of werkgever ....
De mate dat er van ons geprofiteerd en er gefraudeerd wordt is hier niet anders dan in Duitsland. Ze kennen onze zwakke punten en schakels. De zwakke toegefelijke, naïeve en te empathische schakels moeten we uit de keten van hulpverlening verwijderen. Veel meer moet gedaan worden om die profiteurs aan te pakken en ze te verwijderen uit ons land, en Europa.
Heel die familie moet maar opkrassen !
Dieven die kunnen we missen als de pest.
De wet verbiedt toch polygamie? Waarom is er dan nog niet ingegrepen?
De wet verbiedt ook de fraude die daarmee gepleegd wordt.
Moeilijk te vinden beste opsporingsdiensten?
Organiseer daar eens een kliklijn voor zoals voor zwartwerk in de bouw of de horeca, en de burger zal wel een oogje in 't zeil houden en graag meewerken. 
Burgerzin en burgerplicht zorgen er dan voor dat onze eigen oude mensen niet van armoede doodvriezen en verhongeren in hun soms bouwvallige kille huizen, en vaker een propere pamper krijgen in de rusthuizen.
"Mensenrechten" hoor ik ergens al klinken? Wiens mensenrechten, en wat met de onze ? Onze goedheid wordt tegen ons gebruikt.
Is ons enige mensenrecht geworden: het mogen houden van onze mond?

Geen opmerkingen: