Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

28 februari 2013

Lijkenpikkerij en nabeschouwing


Lijkenpikkerij. 
Geplaatst op 23/02/2013 door collega senior in Nageltjes.be

Het is weer volle bak verontwaardiging in de media èn de politiek over het geval J. Jacob, de man die overleed na tussenkomst van het Antwerps BBT te Mortsel. Media en poco totentrekkers slaan wild om zich heen en willen de agenten die deze niet simpele klus klaarden op het schavot…drie jaar na de feiten!

De twee Waalse pekelteven Milquet en Oncelincxk willen schorsing en berechting van de betreffende agenten. Maar aan de echte kern van de zaak gaan ze gemakshalve slinks voorbij, dito voor de media die dit alles NU onder de aandacht brengen met de nodige uitvergroting om de meeste kijk of leescijfers te behalen.
Was het niet zo dat op de dag van de feiten het aan drugs verslaafde “slachtoffer” stoned en halfnaakt op de straat stond te brallen? Was het niet zo dat men de vader van het slachtoffer verwittigde om zijn zoon te komen halen? Was het niet zo dat papa weigerde en het probleem doorschoof naar de politie? Was het niet zo dat de politie het slachtoffer naar een psychiatrische instelling wou overbrengen maar gezien de uiterst agressieve opstelling van het slachtoffer de toegang tot de instelling geweigerd werd? Was het niet zo dat de politie om veiligheidsreden zowel voor hen zelf als voor het “slachtoffer” beroep deden op het BBT om hem te neutraliseren.
Daar het “slachtoffer” geen katje was om zonder handschoenen aan te pakken, gezien zijn gespierde lichaamsbouw die het gevolg waren van het slikken van spierversterkers en ander spul wordt hier maar terloops bijgezegd. Dat het “slachtoffer” wegens zijn druggebruik veel minder pijngevoelig is dan normaal wordt ook niet zo dik in de verf gezet. Dat men in dit geval meerdere agenten moet inzetten om hem in bedwang te houden is de evidentie zelve en dat dit met eventuele meppen gebeurt is nog aanvaarbaarder.
Wat mij in deze tegen de borst stuit is het feit dat deze die het vuile werk moeten opknappen nu de kop van jut zijn en beladen worden met alle zonden van Israël en dat het dolgedraaide “slachtoffer” ten gevolge van zijn overmatig druggebruik in dit geval om als een gespierde bink te kunnen paraderen in feite zijn eigen vonnis getekend heeft.
Misschien kunnen de verontwaardigde lijkenpikkers bij een volgende gelegenheid eens tonen hoe men in dergelijk geval moet te werk gaan. Ik zie die twee Waalse teven en de rest nog niet direct de cel binnengaan om met een gedrogeerde pijnongevoelige dolgedraaide spierbundel een praatje te slaan. Probeer maar eens een dolle stier zonder gevaar voor eigen leven in zijn stal te krijgen.

Senior

Nabeschouwing op het artikel “Lijkenpikkerij” van collega Senior

Geplaatst op 23/02/2013 door a. griffon in Nageltjes.be

Ik ben het met je eens Senior, en wel over de ganse lijn. Die reportage, het verspreiden van de beelden, alhoewel eigenlijk uit het geheime onderzoek, komen niet zomaar op TV. Sommige lui hebben in deze met partijkaarten verzuilde wereld hun informanten en infiltranten. En inderdaad tracht men Bart De Wever iets aan te wrijven terwijl men daarvoor en destijds bij Patrick Janssens had moeten zijn.

Maar over de grond van de zaak: deelnemers aan een dergelijk BBT team hebben geleerd om zo op te treden, en ja af en toe zal het dan ook wel eens fout lopen. Onschuldig aan zijn eigen dood kan men de drugsverslaafde gek niet vinden. Ook speelde de behandelende arts die de injectie toediende daarin een rol, maar ook hij kon in deze niet wachten op een bloedproef om in te grijpen. Geen normaal mens is zijn leven moe in zo’n situaties, en als men dekt dat men dit soort situaties kan oplossen door een paar kwallen naartoe te sturen, dan heeft men het mis. De agenten handelden in opdracht,nadat alle andere middelen waren uitgeput, tot bescherming van zichzelf en de medemensen. Hun collega’s zouden hen nu uitermate solidair moeten steunen. Niemand wou of kon de agressieve man aanpakken of helpen, en zijn dood is eerder als een ongeval te beschouwen, want zijn dood wenste geen enkele betrokkene. Dat de vader wroeging heeft over het mislukte leven van zijn zoon, over zijn en anderen hun mislukte opvoeding, aanzie ik als normaal, maar dat hij nu het verwachtte einde en de verantwoordelijkheid in de schoenen van anderen wilt duwen gaat te ver. Nee, men moet de bijzonder bijstandsteams niet afschaffen, want dan vallen er door het niet aanpakken van criminelen nog meer doden. En ja daardoor zal er af en toe iemand sterven, misschien iemand die onschuldig is ook, al moet elk geval steeds grondig worden onderzocht. Het is zoals bij de doodstraf denk ik: op lange termijn zal er wel eens iemand onschuldig de dood ingaan. Maar die gaat een zeer grote uitzondering blijven en in het niet vallen tegenover de zeer vele onschuldige slachtoffers die door, al dan niet onder voorwaarden of vervroegd, in vrijheid gestelde recidive criminelen vallen. Het zal altijd een afwegen blijven van wiens rechten en verantwoordelijkheden het zwaarst wegen en welke keuze de minste onschuldige slachtoffers maakt. Ik heb gekozen voor de minste onschuldige slachtoffers.

Zou Ingrid Pira, de toenmalige burgemeester van Mortsel een hand kunnen gehad hebben in het verwerven en het verspreiden van het filmpje? Voor haar moet dit toegankelijk zijn geweest, maar toen had ze als burgemeester plichten die ze vandaag niet meer denkt te moeten invullen. Aan de hand van haar agenda-notitie bleek ze goed op de hoogte. Meer dan mijn kleine teen zegt mij dat zij meer weet van hoe het terug in de media is gekomen. Een zaak voor het gerecht weliswaar. (tenminste als ze er willen/mogen naar zoeken).

Geen opmerkingen: