Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

12 februari 2013

De Rook-Verkoper – El Vendedor de Humo – The Smoke SellerVan oplichters en verkopers van gebakken lucht kennen ze in Spanje ook wat, en dus moesten de makers hun inspiratie niet ver zoeken. Het land met een socialistische regering sinds meer dan ….jaar is er nu maar iets beter aan toe dan Griekenland dat ook decennialang socialisten aan het roer had. Voor Wallonie gaapt dezelfde linkse afgrond. Hollande in Frankrijk was op die voorbeelden stik jaloers. Hij belooft beter te gaan doen dan de beste linkaard uit de voorbije halve eeuw.
Resultaat in Spanje: meer dan 20% werklozen, zelfs nadat Ford zijn productie van Genk naar Spanje zal verhuisd hebben. Die verhuis is wellicht het resultaat van de Spaanse vorige geheime linkse regerings-onderhandelingen met Ford en de vakbondslobby die liever 1 multinational ziet komen dan 5000 KMO’s omdat met hen grote pak-akkoorden en smeerbaantjes onderhandelen mogelijk is.
Herkent iemand in de man met de lange neus ook de molenwiekende man uit het Europese Parlement Guynokkio Verhofstadt? Dat is misschien geen toeval. Oplichters die burgermanifesten gebruiken en daarna verloochenen worden altijd herkend; uiteindelijk toch.                                                          Maar men kan er ook nog wat andere EU personages in herkennen, want het verhaal is EU-universeel. De verpersoonlijking van het EU circus en de Grote Leider van de EUSSR

Geen opmerkingen: