Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

13 februari 2013

De gokchinees komt !


Dit is toch het ideale land voor gokchinezen? Dit is toch het land waar miljoenen mensen kunnen beduveld worden en hun belastinggeld afhandig kan worden gemaakt?gokchinees2
Neem nu de mega-aankondiging dat er 100 Chinese bedrijven naar hier zouden komen op een industrieterrein langs de A12.....
Er is er nog geen enkele aangekomen, maar Flanders Investment & Trade (FIT), het overheidskantoor dat buitenlandse investeerders aantrekt, zegt al contracten getekend te hebben met "een tiental Chinese bedrijven".
Nou, die contracten zou ik wel eens willen lezen ! Wat hebben ze die bedrijven allemaal namens ons beloofd? En aan welke prijs? Was de industriegrond gratis, of toch bijna? Zijn daarvoor mensen onteigend voor een appel en een ei? Hoeveel subsidies of infrastructuurwerken werden er toegezegd? Hoeveel Chinezen gaan er mogen overkomen met hun familie en dus immigreren?
Er is ook een projectontwikkelaar bij betrokken, zijn naam is mij onbekend, maar hij benadrukte ooit zegt een krant dat het project zeker doorgaat. Hij zit er waarschijnlijk tussen om geld te verdienen maar ook om de zwarte piet te krijgen, oftewel om als betaalde paraplu te dienen voor politici zoals al uit een onderstaande reactie van Chris Peeters mag blijken. (Het blijft een tsjeef)
Het Chinese bedrijvenpark voor 100 bedrijven langs de A12 in Willebroek staat een jaar na de aankondiging van het project nog leeg. "Drie bedrijven hebben gezegd dat ze de stap wagen ( ja een waaagstuk is dat hier zeker) en 12 andere zitten in pipeline", stelt Vlaams minister-president Kris Peeters vrijdagochtend op Radio 1.
Hoe komt het toch dat ik ineens moest denken aan die helicopterfabrikant die in Oostende een fabriek zou neerzetten. Daarvoor reisden vele politieke coryfeeën wat graag naar de Verenigde Staten, en toen bleek dat het om een oplichter ging die niet eens  in staat was een pitabar te openen.
En hier dan de eerste paraplu die opengaat: Chris Peeters gaat ervan uit dat het project doorgaat. Maar de regeringsleider wijst erop dat het aan de Chinese bedrijven is om hun plannen en engagementen uit te voeren.
Het bedrijvencentrum in Willebroek zou (dat is wat anders dan gaat of zal) een honderdtal Chinese bedrijven kantoorruimte en showrooms te beschikking stellen, en als uitvalsbasis voor de Europese markt dienen. Bij de aankondiging van het project eind februari 2012 werd er gesteld dat er 1.200 jobs zouden (dat is wat anders dan gaan of zullen) worden gecreëerd.
Weer had ik een flash back: 5 jaar geleden zouden de Chinezen zich ook op Trade Mart in Brussel gaan vestigen, geweest met hetzelfde verhaaltje. Honderden showrooms staan daar nu leeg. Iemand schreef: " Chinezen lopen heel Europa rond met hetzelfde verhaal.", en zo is dat.
En nog een déjà-vu: De Indiërs die hier al hun slag sloegen: Arcelor Mittal die hier CO2 uitstootrechten handelden, enorm hoge subsidies incasseerden en Notionele Belastingaftrek toepasten, doch nauwelijks belastingen betaalden. En dan is er Crompton & Grieves, de koper van Pauwels Trafo, dat zijn activiteiten hier drastisch afbouwt en in goedkopere landen uitbreidt. In beide gevallen verdween en verdwijnt ook de kennis, om nooit meer terug te komen. We zijn éé grote importhaven die de echte economie overspoelt en kapot maakt, maar vele politici kan dat geen barst schelen , want zij doen aan korte termijn oefeningen, aan volksverlakkerij. Die haven die ligt in een land waar geen enkel schip meer kan worden gebouwd, zelfs niet meer hersteld, waar daarvoor zelfs alle kennis is verloren gegaan.
Dat de Chinese belangen in dit land groeien is overal zichtbaar. Kijk maar naar wat er in de winkels te koop is: allemaal Chinees. Of wij en onze industrie daar beter van worden is een retorische vraag, of die overspoeling werkgelegenheid en vooruitgang bevorderen evenzeer. Kijk ook eens naar de grote aantallen Chinese studenten aan onze universiteiten en onze  onderzoekinstituten. Zij zitten hier heus allemaal niet met een Chinese studiebeurs om onze kennismaatschappij te behouden of vooruithelpen, maar vaak om te spioneren voor de betaalde loyauteit en de greep die de Chinese overheid heeft op hun leven en dat van hun familie.
Wij een kenniseconomie? Laat me niet lachen !                                                                                    Een kenniseconomie beschermt haar kennis en haar patenten en laat haar ondernemingen niet opvreten, bespioneren, en helpt hen bij het verdedigen van hun intellectuele eigendom.!
Maar laat het tsjeven- en vakbondspopulisme jullie niet blind maken: buitenlandse multinationals zullen niet investeren in een land waar rechtsonzekerheid troef is, waar administratie en regeltjes een dodelijk moeras vormen, waar om de haverklap wordt gestaakt, bedrijfsleiders worden gegijzeld, het ziekteverzuim groeit, en winst een vuil woord is.
Dan is kiezen Duitsland of Zwitserland, waar de stabiliteit groter is, een meer geschikte keuze. Chinezen leggen ze niet in de luren, en in zakendoen is er geen enkele politicus tegen hen opgewassen.
Geen Chinees is in ons geïnteresseerd behalve..... wanneer de gokchinees in hen wordt aangesproken door een corrupte populist.gokchinees1

Geen opmerkingen: