Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

27 februari 2007

VLD, SPA en CD&V pleiten schuldig voor de Kafkatoestanden


Nu bekennen ze schuld, nadat ze tientallen jaren voortdurend de belastingen hebben verhoogd, en honderden regeltjes, uitzonderingen en pesterijen hebben bedacht om steeds meer en meer geld te persen uit de bevolking en de bedrijven. Gezamenlijk sloegen ze mea culpa in de zevende dag, al is dat niet genoeg. Allemaal gingen ze er nu iets aan doen, nu de hele belastingadministratie, de sociale zekerheid en de pensioenen een catastrofale toekomst tegemoet gaan en “in de frut draaien”. Ook de immigratie, de misdaad en het onderwijs veroorzaken steeds meer zelfverminking, en de meeste Vlamingen weten en ervaren zeer goed dat het fout loopt. Veel burgers menen echter ook dat hun lot gekoppeld is aan de leugens en het dienstbetoon van de heersende politieke partijen en hun mandatarissen, en hebben angst voor de grote verandering die onafwendbaar en noodzakelijk is. De grote ontvoogding komt er pas de dag dat ze die angst loslaten, en niet langer stemmen voor bekende, maar onbekende Vlamingen, voor partijen en mensen zonder boter op hun hoofd en zonder tientallen jobjes in raden van bestuur, vzw-tjes , intercommunales enz….
Weg van die particratie, de neerbuigende zelfingenomenheid en arrogantie. Gedaan met machtsbastions, loges, politieke dynastieën, cliëntisme en schijndemocratie en eigenbelang.
Terug alle macht naar het parlement waar elke vertegenwoordiger zijn eigen mening en kiezers moet verdienen. Via de media en rechtstreekse uitzendingen en het internet kan immers perfect gecontroleerd en gevolgd worden wie wat uitricht en wanneer. Weldra, of zelfs nu reeds, zijn interactieve directe democratie en directe participatie mogelijk. Wordt dit de eeuw van e-bestuur en laten we het papieren tijdperk achter ons?

Overigens, voor wie laten de decennia heersende partijen en politici dit grote moeras met boobytraps en uit de kast vallende lijken na? Dit getuigt toch niet van degelijkheid, bekwaamheid of ernst.
Gaan de klassieke machthebbers van de voorbije jaren straks nog hopen dat het Vlaams Belang de fakkel overneemt en verzuipt in dat moeras en in de lege schatkist, zodat bovendien alleen maar onpopulaire maatregelen kunnen genomen worden om de boel recht te trekken?
Ik zou bedanken voor zo'n mesthoop en hun nog wat verder in paniek laten trappelen tot de stront aan hun lippen staat, en ze alstublieft vragen om hun te komen helpen?
Dat er paniek en grote onzekerheid heerst in alle gelederen van de politieke partijen is nog nooit zo zichtbaar geweest. Alle dagen spartelen ze, en alle dagen zinken ze dieper.
Wie is er progressief? Zij die het willen houden zoals het is en die vasthouden aan de macht, of zij die het willen veranderen?

Geen opmerkingen: