Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

08 februari 2007

Het veulen en de oude krokodil

Ik schrijf nogal wat de laatste tijd, en ik vond het een goed idee om een Blog te creëren om al die schrijfsels wat chronologisch te verzamelen en publiceren. Niet alleen voor anderen maar ook voor mezelf. De blog is er ook gekomen omdat ik vond dat op de fora en in lezersbrieven in de kranten, en verschillende sites de posts en dialogen zeer oppervlakkig blijven.
Het gaat er snel,alsof iedereen het nieuws wilt voor zijn. liefst in oneliners, en langere, onderbouwde overdachte posts worden niet meer gelezenin one l
Zonder enige pretentie mijzelf voor een schrijver of journalist te houden, (want dat bepaalt de lezer) maar wel met zelfbewustheid en een gretigheid tot vertellen en filosoferen over hoe ik de dingen zie, wat ik er van denk, voor hen die het waardevol vinden het te lezen en zij die zelf zoekend zijn.
Nee, ik streef geen kijkcijfers of leescijfers na zoals een krant, noch enige verkiezingsoverwinning. Het is vrijblijvende "blogjournalistiek", voor zelfdenkende mensen zonder lange tenen, ook met gevoel voor humor in al zijn facetten. Dat mijn opinie en interesses niet door iedereen worden gedeeld is normaal, zeker omdat ik vanaf het begin uitkom voor mijn basisovertuigingen en stellingnames. Sommigge dingen zullen misschien wat zwart-wit worden geponeerd, maar dan is het de bedoeling tot nadenken en debateren aan te zetten. Een verder schriftelijk uitdiepen van zulke stellingen zou teveel plaats innemen en misschien wel een een boek kunnen vullen.

Een schrijfsel van mij is nooit echt af, het evolueert, met zijn tijd door de dingen die ik lees, zie en hoor. Door de mensen die ik ontmoet, door gebeurtenissen, door mijn leeftijd ook wellicht die steeds voortschreidt en waardoor ik niet alleen voor mij kan blikken als een jong onbezorgd veulen, maar ook achter mij als een oude krokodil getekend door het leven en het overleven.
Doch wie is hier eigenlijk het veulen en wie de krokodil, want beslist zijn er ook lezers voor wie ik het veulen ben en zij de krokodil.

Geen opmerkingen: