Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

22 februari 2007

Que sera sera

Er werd de laatste dagen verontwaardigd gemeld dat er een vrouw een dodelijk ongeval veroorzaakte omdat ze aan het GSM-en was tijdens het rijden. U gaat mij niet horen vertellen dat dit veilig is, en zelf doe ik het ook niet meer. Allez, of bijna toch. Maar wat met ….
Vrouwen die zich aan het schminken zijn in de achteruitkijkspiegel, iemand die de kinderen op de achterbank een standje geeft tijdens het rijden, iemand die zijn landkaart leest of zijn ogen op de GPS gericht heeft. Of nog, iemand die zijn sigaret laat vallen, zijn koffie inschenkt, een appel zoekt, of een kruiswoordraadsel of een bon aan het invullen is?
En chauffeurs, die opzij kijkend de juiste straat of huisnummer aan het zoeken zijn of afgeleid worden door de passagiers? en ik ben nog veel situaties vergeten....
Er zijn veel dingen gevaarlijk,en ja dit gedrag is gevaarlijk, maar moet dit nu allemaal zo opgeklopt worden? Verkeersveiligheid is ook in het gedrang door bomma's en bompa's die rond de kerktoren rijden, door jongeren die 's nachts toeren van discotheek naar café, zelfs al hebben ze niet gedronken, geslikt of gespoten. Door mensen die te weinig rijden en te weinig ervaring hebben. Door mensen die af en toe in een vreemde stad voor de meest verwarrende verkeerssituaties komen te staan en daar hun weg niet kennen. Door mensen die hun rijbewijs hebben gehaald in het buitenland, en hier zonder test hun rijbewijs mogen inruilen of een internationaal rijbewijs hebben. Door mensen die bij lange niet vrachtwagens, motorrijders en fietsers kunnen inschatten. Door mensen die een lichte handicap of een kwaal hebben, slecht zien, zich fysisch bijna niet kunnen bewegen om bvb over hun schouder te kijken, en mensen die over slechte reflexen beschikken.
En dan hebben we het hier nog niet over de specifieke gedragingen van fietsers, motorrijders, vrachtwagenchauffeurs en zelfs politie.
Ja, rijden en leven zijn gevaarlijk. Dit is het gevolg van de grote vrijheid en de democratische verworvenheden en het daarom toegenomen verkeer en verkeersgevaar. Die grote aandacht voor verkeersveiligheid is een thema dat belangrijk is maar over geëxploiteerd en misbruikt wordt door bepaalde politieke figuren die al regelnevend voor alles wetten en straffen voorzien, maar dan vooral om de staatskas te vullen. En dit laatste blijken we ook allemaal met meer of minder enthousiasme te doen meestal omdat we moeten slalommen tussen de verkeersborden, flitspalen en verkeerszones, en steeds wijzigende verkeersregels, want het is onmogelijk 20 km te rijden in een minder bekend gebied zonder enkele overtredingen te begaan die voor gewone mensen onevenredig zwaar doorwegen op hun inkomen indien ze steeds zouden betrapt worden. Ook Kathleen Van Brempt, Renaat Landuyt, elke politieker, politieagent of rechter begaat in mindere of meerdere mate verkeersovertredingen. Het zou een leuk verhaal zijn voor een tv programma of journalist die mensen eens stiekem te volgen met een camera om hun overtredingen vast te leggen. Ik garandeer U wij zouden schrikken, en zij waarschijnlijk ook.
Iedereen, maar dan ook iedereen overtreedt de wet meestal zelfs onwetend, maar dat moet niet gaan leiden tot immobilisatie of politiek misbruik en overprofilering die geen rekening houdt met een zekere chaostheorie en een voorspelbaar aantal slachtoffers.
Ik weet het,voor de empathische mens met een hoog EQ mag er geen enkele dode meer vallen, en zeker niet iemand van eigen familie en kennissen. Alle mensen middelen, technieken en wetten mogen daarvoor zonder limiet ingezet worden vanaf de conceptie tot de laatste adem vindt men. Het streven: niemand mag nog dood gaan, en iedereen moet meer dan 100 jaar worden en liefst onsterfelijk. Vroeger stierven mensen door een krokodil een slangenbeet of een kudde bizons of in een jachtongeval. Nu door een auto of een andersoortig werkongeval. Het kan en mag niet anders, zelfs met de meeste voorzichtigheid en alle goede en slechte wetten. Wij hopen en streven ernaar dat het ons niet overkomt, maar een feit is dat geen enkel mens perfect is, zelfs in meerdere of mindere mate dom. Ook diegenen die zich als de betuttelende , intellectueel verheven politieke en gerechtelijke supermensen gedragen.
Ik stel als atheïst vast dat mensen in toenemende mate niet meer met de dood kunnen omgaan, zeer waarschijnlijk door de grote twijfel over het bestaan van het hiernamaals en god's laatste oordeel. In het andere geval is men juist bang voor god en diens oordeel omdat men niet volgens zijn wetten heeft geleefd.
Gelukkig sterven er nog mensen willekeurig van alle soorten en leeftijden, en wellicht zelfs niet genoeg want het probleem van vandaag is de ongelimiteerde gestage groei van de bevolking. Dit is het echt grootste op te lossen probleem, de oorzaak van veel andere verschijnselen zoals het broeikaseffect, het vernietigen van biotopen, het toenemen van epidemieën en pandemieën, het verdwijnen van verscheidenheid.
Als atheïst ben ik blij te weten dat er geen hiernamaals is, dat zowel de hemel met fundamentalisten als de hel met criminelen vreselijk chaotisch en overbevolkt moeten zijn.
Que sera, sera.

1 opmerking:

A. Griffon zei

Hierna enkele van de reacties o mijn post in het Nieuwsbladforum, en mijn reacties daarop


Niemand mag nog dood gaan

Zolang de overtreder maar sterft, geen probleem maar ik wil niet het slachtofer worden van iemand die vindt dat de regels er zijn voor een ander.


Vervaeke Marc

REACTIE
-------------
Dat kan je wel willen en ik ook
maar ook jij maakt fouten in het verkeer. Iemand die dit ontkent is een leugenaar. En iemand die veel onderweg is maakt meer fouten. Het kan alleen indien jij in een gat als "Spokene" woont en niet meer buiten komt tenzij om met de hond te gaan wandelen.
a.griffon
--------------

Bravo

Een pak van mijn hart dat ik niet de enige ben die zo denkt,nee men heeft niet het eeuwige leven helaas denken velen dat .Maar het probleem ligt eerder bij de politiek die een schijnveilige omgeving wil scheppen door steeds maar meer wetten voor de 'veiligheid' te kreeren ondertussen heeft Belgie een extreem hoge score wat de zelfmoord betreft dus met de geest gaat er iets niet goed in dit land .Ik denk dat de mensheid in het algemeen de pedalen is kwijtgeraakt en dat we dringend allemaal back to the basics moeten gaan . DB.


Bianca Monte
--------------------

REACTIE:
Inderdaad zou men het hoge aantal zelfmoorden deels kunnen toeschrijven aan de wens uit een dergelijke verpletterende, verstikkende, betuttelende en over-geregelde maatschappij te stappen. Ik kan mij voorstellen dat niet iedereen het leven hier aankan, maar dat misschien wel had gekund op een andere plaats, in een ander milieu, zoals bijvoorbeeld de steppen, een tropisch eiland of het amazoneoerwoud.
Dit is misschien ook de onderliggende reden waarom mensen zo massaal en blijkbaar zo noodzakelijk, en steeds vaker op vakantie vertrekken.
Vereenvoudiging (back to basics, zo je wil) is misschien een oplossing, maar ik vrees dat dit niet meer kan. Ik zie geen enkele politieker of partij, intellectueel of anderzijds, in staat dit te doen. Dit lijkt een sombere conclusie, en nochtans ben ik een vrolijk mens. Deze vrolijkheid heeft echter mijn brilglazen nog niet doen aandampen.
Zie ook mijn reactie op de andere post op “Alleen al” hieronder.
a.griffon
-------------------------------

Alleen al

de lengte van uw bijdrage dwingt bewondering af. Het gsm-en achter het stuur zou ik niet relativeren. Als men achter het stuur van een auto zit, is er concentratie op het rijden en de weg nodig. Zeer veel concentratie. Zoniet is men totaal onverantwoord bezig. Uiteindelijk komt u uit bij 'het probleem van vandaag is de ongelimiteerde gestage groei van de (wereld)bevolking'. Natuurlijk. Het mensdom blijkt het recht en de vrijheid te hebben met haar vruchtbaarheid de dieperik in te gaan. Triest om zien.


Roger Bogaert
------------------------

REACTIE
Ik wou niet relativeren noch minimaliseren,
ik stel gewoon vast dat we meer en meer leven in een mierenhoop. Dat kan men alleen vaststellen wanneer men de wereld van op een afstand beschouwd, als het ware uit zichzelf treedt en nuchter blijft.
Ik meen dat er voldoende natuurwetten en mechanismen zijn, of zich nog zullen manifesteren, om de menselijke hegemonie en ongebreidelde groei te doorbreken. Immers blijken de grote verlichte leiders niet in staat de problemen op te lossen.
Enkel een soort verlicht dictatoriaal wereldheerser, een deus ex machina, zou het tij kunnen keren. En zo hebben we er bij ons zeker geen, of hij zou nog moeten opstaan.
Maar wat betekenen wij, slechts enkele seconden op deze planeet, laat staan het universum?
Leren wij uit de geschiedenis niet dat alles vergankelijk is, evolueert, destabiliseert om daarna terug te stabiliseren.
Dit is geen "pleidooi" om dan maar te laten begaan, want ook ik hoop voor de mensen die ik ken en van wie ik hou dat ze een gelukkig leven hebben. Ik stel met U vast dat het mensdom in zijn geheel bekeken dom is, eigenlijk chaotisch is en niet in staat zich te beheersen. Wij worden misschien zo ooit, als niets tevoren, de kortst levende soort uit de geschiedenis van deze aarde.
Ik publiceer mijn posts en sommige reacties tegenwoordig ook op http://agriffon.blogspot.com/
a.griffon