Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

21 februari 2007

Politieke justitie, klasse justitie

PS'er Patrick Moriau uit Luik werd pas na 10 JAAR schuldig verklaard maar niet veroordeeld. De uitspraak zal normaal gezien geen enkele invloed hebben op het vervolg van zijn politieke carrière. Zwart geld op Luxemburgse rekeningen werden via valsheid in geschrifte witgewassen. Dat het geld afkomstig was van corruptie in de zaak Dassault daar wist hij niets van zo beweerde hij. Waarom heeft dit zolang geduurd? Zijn de miljoenen gestolen gefraudeerd geld al teruggestort met intrest en boetes in de staatskas? Zoniet wat is er mee gebeurd.
Mag een kleine garnaal het riskeren om zijn verkeersboete, huishuur of belasting eens niet te betalen? Mag een zelfstandige eens een paar duizend Euro in het zwart verkopen of zijn balans eens een half jaar te laat neerleggen? Mag een arbeider in het zwart bijklussen?
Neen, de boetes zijn dan onwaarschijnlijk en buiten proportie groot, onmiddellijk en zonder enige genade inbaar. De deurwaarder verkoopt er desnoods en binnen enkele maanden je laatste spulletjes voor!
Schande, schande, zulke klassejustitie! Blijven jullie Vlaamse en vooral Waalse kiezers steeds voor hetzelfde maffiazootje stemmen? Is iedereen dan die miljoenenschandalen zo snel vergeten? Woont men dan liever op de mestvaalt?Mensen, mensen

Geen opmerkingen: