Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

01 juni 2016

De uitroeiing van het verzet door de EUSSR
De uitroeiing van het verzet door de EUSSR


Het is zo ver ! Mijn dagen op Facebook zijn waarschijnlijk geteld, (en ook die van vele vrienden)
Wij begrijpen maar al te goed wie er na de zopas ondertekende verdragen zullen geviseerd worden. ik ondervond het al . En nee nooit kreeg ik een antwoord op mijn protesten.
Nochtans staan onze vrijheden in de grondwet. Die blijken heden minder waard dan WC papier.
“Google, Facebook, Twitter, YouTube en Microsoft hebben een gedragscode ondertekend waarin ze zich verbinden om haatzaaiende boodschappen op online fora binnen 24 uur te bannen. Ook andere socialemediabedrijven en onlineplatforms sloten zich aan bij dit initiatief van de Europese Commissie.
“De internetbedrijven gaan samen met de Europese Commissie onafhankelijke tegenboodschappen promoten en hun steun geven aan educatieve programma’s die kritisch denken aanmoedigen.”
Ik doe een oproep aan iedereen die deze contracten en censuur walgelijk vindt, de Europese Commissie het politbureau van de EUSSR, en de interventies van de laagste soort ooit in de menselijke geschiedenis.
Tijd om ons dringend te herorganiseren elders met elkaar in contact te blijven.
Ik doe een oproep tot iedereen om mee te denken aan en mee te zoeken naar alternatieven. Goede en creatieve de internetbedrijven samen met de Commissie onafhankelijke tegenboodschappen promoten en hun steun geven aan educatieve programma’s die kritisch denken aanmoedigen. kunt u hieronder plaatsen.
En alles hebben we uiteindelijk te danken aan de massa-immigratie. Zonder was er nooit een rel geweest over Zwarte Piet, vrouwen in burka, halal slachten, het profitariaat en het genitaal verminken. Solidariteit werd verplicht. Verplichte solidariteit werd diefstal. De natte communistische droom van de herverdeling is Europees, en een feit. Wij worden verarmd om anderen te verrijken.
Door onder andere 0-rente en zelfs negatieve rente. Er wordt massaal geld bijgedrukt. Geld uitgeleend en geschonken aan diegenen die enorme schulden maakten, waardoor diegene die voor hun geld gewroet, en gespaard hadden het hunne minder waard zagen worden.
Mensen die geen of amper een flikker deden waren even goed af.
De krekel evenaart de mier, en in vele gevallen is de krekel er nog beter aan toe. Diefstal en fraude is nog de enige manier om rijker te worden, en bovendien matig of ongestraft, zeker als men geen bezittingen heeft.
IK BEN EEN REBEL! OMDAT HET MOET!
U toch ook?
In het geval ik van Facebook (en Twitter) zou verwijderd worden, dan
kunt u mij terugvinden op de website nageltjes.be of agriffon.blogspot.be/Facebook en co bannen online haatzaaierij binnen de 24 uur


Google, Facebook, Twitter, YouTube en Microsoft hebben een gedragscode ondertekend waarin ze zich verbinden om haatzaaiende boodschappen op online fora binnen 24 uur te bannen. Ook andere socialemediabedrijven en onlineplatforms sloten zich aan bij dit initiatief van de Europese Commissie.
Om die belofte na te kunnen komen, moeten er wel een aantal stappen ondernomen worden. Zo hebben de internetgiganten al aangegeven dat ze zowel hun interne procedures als hun personeelsopleiding zullen herzien. Daarnaast zal ook de samenwerking met de verschillende nationale autoriteiten verder uitgebouwd worden en worden de banden met andere bedrijven aangehaald zodat haatdragende inhoud sneller in het vizier komt. Tot slot zullen de internetbedrijven samen met de Commissie onafhankelijke tegenboodschappen promoten en hun steun geven aan educatieve programma’s die kritisch denken aanmoedigen.
«Sociale media worden helaas gebruikt door terroristische groepen om jongeren te radicaliseren en door racisten om geweld en haat te verspreiden», zegt de EU-commissaris voor Justitie, Vera Jourová in De Tijd. «Dit akkoord is een belangrijke stap voorwaarts om zeker te stellen dat internet een plek blijft voor vrije en democratische expressie.» Volgens de Commissie is er niet alleen nood aan wetgeving, maar ook aan autoregulering door de sector zelf.
En hoewel het akkoord volgens de Commissie een belangrijke stap voorwaarts is, hebben digitale burgerrechtenorganisaties EDRI en Acces Now al kritiek geuit op de overeenkomst. Volgens hen zijn de maatschappelijke organisaties veel te weinig betrokken en geeft de gedragscode te veel macht aan een handvol bedrijven, die op hun beurt de wetgeving zouden uithollen. Ze vrezen ook dat de internetbedrijven overijverig te werk zullen gaan en allerlei controversiële boodschappen offline zullen halen, ook al roepen die niet op tot haat. Verder gaan er ook stemmen op dat het akkoord in strijd is met de Europese grondrechten.

Geen opmerkingen: