Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

13 juni 2016

Hoe erger kan men bedrogen worden dan door iemand waarvan men dacht dat het zijn vriend was?


Ik las in de krant de uitspraak van Peter De Roover waar hij als een hoer de Vlaamse feestdag verkocht in ruil voor stemmen.
Hoe laag is hij van de Vlaams nationale ladder gevallen?
Zo laag dat hij er van mij nooit meer op mag. Ooit was ik zelfs bevriend met hem, of hij met mij , op Facebook, las ik zijn vaak goed geschreven artikels over wat allemaal moest veranderen, wat er moest gebeuren, en waardeerde ik hem als een goed redenaar.
Tot hij in de politiek stapte, alles vergat wat hij had gezegd en geschreven, al zijn politiek niet correcte vrienden dumpte of moest dumpen en in het bad van de macht terecht kwam en dronk er een glas, en piste een plas, om alles te houden zoals het was…….
Maar het werd nog erger dan het was.
De import politiek van vreemdelingen werd niet gestopt en NV-A bleef in alle opzichten een eunuch, slechts de bewaarder van de harem, en de slaafse volger van de regels de sultans van de EUSSR. Als het konden zetten ze zelf een kopvod op en stuurden hun advocaat om ook dat te verdedigen bij het Europese Hof.
Nooit voordien werd er zoveel geld uitgedeeld en werden zo veel faciliteiten verleend, thee geslurpt, en gepraat met moslims over hun voor ons bedreigende geloof, als vandaag.
Nee Peter De Roover 11 juli is niet zomaar een dag,  geen dag voor iedereen maar de feestdag van het Vlaamse volk, de herdenking dat we ons met succes hebben verzet tegen de bezetters en onze cultuur en welvaart verdedigden.
Vlaming ben je niet door een gratis papier uitgereikt alsof het een aankoopbon van een supermarkt betrof. Vlaming ben je door afstamming en moet je bovendien verdienen, generaties lang. Moet je bewijzen door je loyauteit met Vlamingen en aan Vlaanderen, elke keer opnieuw.  
Nee Peter, het is niet aan jou om 11 juli weg te schenken als iedereens feestdag. Je kan en mag die niet wegschenken aan vreemden die onze geschiedenis en onze waarden niet delen, noch deelden in onze strijd, niet bijdroegen aan onze samenleving en welvaart zonder ervoor, vaak meteen al, iets terug te verwachten. Wij worden ook geen Arabieren als we de …. noch Chinezen als …..
Iets weggeven dat niet van jou is Peter, dat is diefstal en heling samen. 
11 juli is van ons, en dat moet zo blijven, punt ! 
Het opvrijen van de moslims en de allochtonen is dus ook begonnen door de NVA. 
Peter De Roover, de kennelijke huichelaar van dienst, en de NVA zien de bui van naderende verkiezingen hangen en ook bij hen willen ze de misnoegde Vlaming dan vervangen.
Ik vraag jullie: hoe lang is het geleden dat de NVA nog eens een Vlaamse gedachte of verzuchting vernoemde of op tafel legde, wanneer werd er nog eens een stap gezet naar verdere autonomie en onafhankelijkheid.
We merkten al vaak dat de NVA in de EUSSR lekker mee heult en stemt met de linkse zelfbedieningsbende die onze vrijheid en geld viseren, en flagrant en massaal onze welvaart, welzijn, toekomst, identiteit en levensruimte verkopen voor minder dan 30 zilverlingen. De herverdeling met mensen die hier geen bijdragen leverden noch zullen leveren, en de solidariteit met iedereen in de wereld die hun eigen landen in een ruine en hun leven in een nachtmerrie herschiepen, is allesbehalve vrijwillig is, en dus diefstal.
Voor kleingeld gaan mensen betogen en in staking, zonder zich te realiseren hoe de ongecontroleerde smeerpijp naar al die landen werkt. Hoe een nieuwe ongeziene corruptie en zelfbediening werken en hoe deze zaken een vele malen grotere impact hebben op hun inkomen, hun werk en hun toekomst.
Hoe erger kan men bedrogen worden dan door iemand waarvan men dacht dat het zijn vriend was?
Dat N-VA ook maar de V uit haar naam verwijdert net zoals VLD en CD&V horen te doen.
Nee, er is maar één weg die rest. Die is snel, duidelijk en integer en in het Vlaams belang.
Griffon watermerk-1

N-VA: “11 juli mag geen blank feest zijn”

11/07/2015 om 06:00 – http://m.gva.be/cnt/dmf20150710_01771931/n-va-11-juli-mag-geen-blank-feest-zijn
Foto: Photo News
“De Vlaamse Feestdag moet een hoogdag zijn voor iedereen die ons Vlaamse model wil delen, ongeacht afkomst of kleur.” Die boodschap lanceert Peter De Roover, voormalig boegbeeld van de Vlaamse Volksbeweging en nu Kamerlid voor de N-VA, naar aanleiding van 11 juli.
In de loop van de vorige eeuw heeft Vlaanderen gelukkig al ontdekt dat ook arbeiders en vrouwen mede-eigenaars zijn van onze democratie”, zegt Peter De Roover in een interview in Gazet van Antwerpen. “Nu moeten we ongegeneerd durven te stellen dat hetzelfde geldt voor mensen met een andere etnische achtergrond. Ook de Vlaamse beweging moet dat doen, als ze consequent wil zijn met haar principes.”
Niet alleen de N-VA lanceert op deze 11 juli nieuwe ideeën rond de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap. Ook de beweging Gentse Lente wil een moderne betekenis geven aan de feestdag. Zij organiseert vandaag de eerste editie van de Flamigrantendag, waarbij landgenoten van vreemde origine worden opgeroepen om mee te feesten met Vlaanderen. In Gent zullen onder meer Tunesische muzikanten songs van Will Tura brengen, met het lied ‘Omdat ik Vlaming ben’ als apotheose.
Door PH

Geen opmerkingen: