Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

05 juli 2016


En nu is het onze beurt !

Ik las het op Facebook, de 3-1 nederlaag van de Rode Duivels tegen Wales, want ik kijk helemaal geen voetbal, zo ook vanavond niet. Hoogstens zie ik eens (en dan nog eerder toevallig) de hoogtepunten uit een match. Ik vernam dus dat het game over is.
Met andere Vlamingen zit ik nu te grinniken om die miljoenen spiegelkousen, hoorntjes, tricolore vodden en andere dito gadgets, die nu de vuilbak in gaan. Al die in Afrika of elders gekochte spelers, die vaak vlug vlug genationaliseerd werden, vermochten niet het lot te veranderen.
Al die gehypte miljonairs naar huis, met hun lul tussen hun benen. Hahaha
😀 😀 .
Laat al die lui eens ergens lege zakken recht gaan zetten, dan doen ze nog iets dat nuttiger is dan voetbal. (tegen een klein preke uiteraard, want meer dan tegen een bal trappen en de coole gast uithangen, kunnen ze niet) Eens zien of hun WAG dan nog zou blijven.

Geen opmerkingen: