Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

01 mei 2016

Elk verzet start in uw hoofd, in uw huis….


Het is waar, zoals sommigen verkiezen of besluiten: we kunnen ook wegblijven van de sociale media, van Facebook, Twitter, de fora en reactiemodules van kranten TV-stations en websites, van het ganse internet zelfs.
Doch bedenk dan beste vrienden dat we dan het ganse speelveld overlaten aan anderen: minstens onze tegenstanders, waaronder ook onze vijanden.
Dat dit een dan een nieuwe stap wordt in hun verovering, dit een nieuw terrein wordt dat zij bezetten, een nieuwe evolutie naar onze onderwerping en capitulatie, de beroving van onze vrijheden.
En wie zegt onderwerping, die weet wellicht al dat dit de vertaling is en de bedoeling is van de islam ( bewust zonder hoofdletter geschreven). Maar het gevaar komt niet alleen van de islam, wellicht meer nog van diegenen die ze importeerden.
Dit heeft me ertoe aangezet mijn acties op het internet, waar ik vroeger enkel blogde, te diversifiëren .
Om Winston Churchill te parafraseren:
“We shall not flag or fail. We shall go on to the end.
We will fight them on land, we will fight them at sea, we will fight them in the air, and we will fight them everywhere on the internet. We shall fight with growing confidence and growing strength.
We shall defend our land and our life and freedom, whatever the cost may be.
We shall never surrender ! ”
Als oprechte Vlaming vertaal ik dit, ook al zal bijna iedereen het wel in het Engels begrepen hebben:
“Wij zullen onze vlag niet strijken, noch falen.
Wij zullen hen bevechten te land, wij zullen hen bevechten ter zee, we zullen he bevechten in de lucht, en wij zullen hen overal bevechten op het internet.
Wij zullen vechten met groeiend vertrouwen en groeiende sterkte.
Wij zullen ons land, ons leven en onze vrijheid verdedigen; wat ook de kost daarvoor mag zijn.
Wij zullen ons nooit overgeven ! ”
Ik hoop dat jullie met ons strijden voor ons land, onze cultuur, onze welvaart, ons welzijn, onze veiligheid, onze vrijheid en onze vrede. Tegen de bezetters en al diegene die ermee collaboreren.
Elk verzet start in uw hoofd, in uw huis, in uw keuken , in uw straat, in uw school en nu ook: vanachter uw computer.
Griffon watermerk-1

Geen opmerkingen: