Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

13 maart 2009

De strafste straf

Op meineed mag dan op aarde 3 jaar gevangenisstraf staan, voor god in de hemel moeten ze levenslang branden in de hel. Liegen is immers een van de tien geboden.
Ze moeten dan wel eerst dood gaan.
En bidden helpt niet, geld in de offerblok steken evenmin, de aflaten zijn immers afgeschaft.
Zeker als men rechter, jurist of politieagent is moet de straf altijd zwaarder zijn.

Ze moeten tijdens hun aardse leven direct ontzet worden uit hun ambt, en schabben gaan vullen in de supermarkt.(als ze hen daar nog willen)
En dat noemt zich Cristenen en democraten, mensen met normen en waarden, de moraalridders en voorbeelden. Na het Vlaams, dat ze ook al dagelijks verraden, gaan ook de C en de D in de kast.
Justitie: na meer dan een halve eeuw op de planeet in dit land maak ik de bedenking dat men misschien beter af is met een dictatuur dan met een systeem dat doet alsof het rechtvaardig is en democratisch.
Dan weten mensen wellicht meteen waar ze aan toe zijn, wat mag en niet mag.
Zwaar ontgoocheld ben ik in het veel te dure, ingewikkelde rechtssysteem vol slechts schijnbaar wijze mensen, die evenwel geen uitspraak kunnen maken, geen nagel in de muur kunnen slaan zonder een expert aan te stellen ( die er ook met zijn klak mag naar gooien omdat niemand de kwaliteiten van experts kan beoordelen).
En dan zwijgen we nog maar van het enorme aantal juristen en advocaten die ons land telt en elk jaar produceert. Om die allemaal een baan te geven of te laten houden is het onvermijdelijk dat ze zelf het systeem moddervet maken, oeverloos ingewikkeld maken. Scheiding der machten, gerecht en politiek gescheiden houden is een utopie daar waar vrijwel alle politici jurist zijn en juristen polliticus ( of toch politiek benoemd of gekleurd)

Ik ben atheïst, maar voor de CD&V rechters maak ik een uitzondering. Ik ga een van de dagen een kaarsje branden in Scherpenheuvel in de hoop dat hun god niets afdoet van hun toekomstige eeuwige straf in de gloeiende hel.

Geen opmerkingen: