Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

11 januari 2020

De goede kant van de geschiedenis
Vanaf 1 januari 2020 zijn deze landen lid van de VN Mensenrechtenraad die er op moeten toezien dat andere landen de mensenrechten respecteren :

1. Pakistan (doodstraf voor ‘godslasteraars’)
2. Somalië (doodstraf voor praktiserende homoseksuelen)
3. Soedan (zie Somalië)
4. Mauritanië (heeft 500.000 slaven. Ja, dat lees je goed: slaven)
5. Venezuela (socialistische dictatuur)
6. Qatar (heeft God-weet-hoeveel slaven)
7. Libië (zie Qatar)

De huidige regeringen van de Europese landen bevelen ons organisaties als de VN serieus te nemen. Het is te droevig om ermee te lachen.
En dan zijn zij diegenen die Donald Trump belachelijk willen maken wanneer hij uit die organisatie wilt stappen, de betoelaging ervan wilt stopzetten. Think about it !

Het is ook die organisatie die ons het Marrakesh-compact heeft opgedrongen om ons nog meer vreemd volk te importeren en hen automatisch meer vrijheden en rechten toe te kennen dan ze in hun shitlanden genoten, en meer dan de autochtone bevolking die ze verplicht moet toelaten en zelfs daartoe moeten aanmoedigen.
Wat Michel en zijn medeplichtigen, en de VN de juiste kant van de geschiedenis noemen luidt net de zwartste kant van de geschiedenis van de planeet in, en zal de wereld doen branden als nooit tevoren. Lees dit nog maar eens na, binnen pakweg 50 jaar.

Om verwarring over mijn persoonlijk standpunt te voorkomen kan ik u bevestigen dat ik een voorstander ben van de doodstraf voor de ergste misdaden die bewezen zijn, en dat na een geheime stemming door een willekeurig gekozen volksjury die geestelijk en intellectueel daartoe bekwaam is. .
image_pdf

Geen opmerkingen: