Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

25 december 2019

De straffe koffie van Rutten

De koffiebar 'Pauze', eigenlijk de vennootschap 'Bed en Barista BVBA' van 'Mr Rutten' (Jimmy Geurts) die zich in de Gasthuisstraat 3 te Aarschot bevindt, maakt slechts een paar duizend Euro winst en betaalt niemand een salaris.
Nochtans kregen ze in alle kranten, meer dan eens, gratis publiciteit. Wie kan daar ook van genieten? 
 
Afbeeldingsresultaat voor pauze Gwendolyn Rutten en Jimmy Geurts
 
Verlies? Geen probleem (nou ja ;) ) zou je denken, dat overkomt wel meer bedrijven in het land waar de Open VLD het leven van menig ondernemer mee om zeep hielp en helpt. 
Ik merk evenwel op dat de vennootschap de voorbije jaren ook geen enkele bezoldiging of RSZ betaalde, wat betekent dat er geen personeelslid werd te werk gesteld, maar ook dat de zaakvoerder zichzelf geen loon uitbetaalde voor zijn noeste(?) arbeid. 
Ook lezen we: de vorderingen op maximum één jaar evenaren quasi de 2000 à 3000 € 'winst' (?) die de koffiebar opbracht. Men kan dan niet van winst spreken, hoogstens van een tegoed of vooruitzicht op een winstje, en dan slechts als iedereen zal betaald hebben. 
Terecht rijst meteen ook de vraag welke de prestaties zijn waarvoor een koffiebar dergelijke vorderingen op hoogstens één jaar laat creëren, tenzij het poef van koffiedrinkende klanten betreft. 
 
Daarnaast zijn er een berg verliezen uit het verleden, een berg schulden en het negatieve eigen vermogen. ( toch voor de grootte van dit koffiehuisje ).
Allemaal alarmbellen die een 'depistage commissie' van de Rechtbank van Koophandel al moet genoopt hebben tot het 'convoceren' van de bestuurder en een onderzoek of deze firma in moeilijkheden zich al niet in staat van faillissement bevindt.
Maar tja, als men 'Mr Rutten' is, dan gelden er wellicht andere regels dan voor andere ondernemingen, en ging dit gerechtelijk onderzoek niet door.
Een wakkere snoodaard 😉merkte terecht op dat er voor koffiebars geen witte kassa's verplicht zijn. Ook dat zou een en ander kunnen verklaren natuurlijk; zonder een beschuldigende Somers-vinger aan Rutten op te steken) 
Wat alleszins kan gezegd worden is dat Mr Rutten een klaploper is die leeft op kosten van zijn vrouw Gwendolyn. In deze tijden kan hij daar beter mee oppassen, want er zijn er al voor minder als pooier beschuldigd of veroordeeld.
Velen zullen zich nu afvragen waar dat merkwaardige koppel dan woont.
Wel, ook dat staat in de balans.
Een beetje Googelen leert ons dat dit in Rillaar is, en dat het huis een garage aan de Diestesteenweg heeft, maar ook een uitgang achteraan. De vluchtroute van Gwendolyn wanneer het te heet wordt onder haar politieke voetjes. Haar vluchthuis in Toscane is misschien nog in aanbouw of verbouwing? 


Maar er is niet enkel merkwaardig handel en bestuur in de koffiebar.
Op hun adres in Rillaar staat ook een andere onderneming ingeschreven : Geurts Rutten BVBA, bedoelt om eigen vastgoed te beheren, zo staat er in de oprichtingsakte.
De balansen van hun firma stralen geen indruk van stevigheid, voorzienigheid of bekwaamheid uit. Wellicht hebben hun vehikels sluwere bedoelingen dan ze als economische ramp laten uitschijnen.
 
 
Waarom herinner ik me plots het verhaal dat Jean Marie De Decker bracht rond de verkoop van het oude gerechtsgebouw in Veurne waar Karel De Gucht niets mee te maken zou hebben. Dat gebouw werd verkocht voor 10.580.000€ aan een onderneming in Ierland met een belachelijk laag kapitaal van 20.000€, eigendom van een . Die firma kocht toen voor 45 miljoen € aan overheidsgebouwen , waaronder  Bovendien was vrijwel niemand op de hoogte van de te koop stelling of de verkoop, tot JMDd de kat de bel aanbond. Hij bracht ook uit dat even later het gebouw dan verhuurt aan justitie. Deze sale en leaseback operatie in 2003 legde de nieuwe eigenaars geen windeieren, want tegelijkertijd werd er een huurovereenkomst afgesloten voor 18 jaar ingaande op 01.01.2004 zonder mogelijkheid van vervroegde opzegging, en dat voor een jaarlijkse huurprijs van 1.061.654 euro. 
( Waar kleine bedrijfjes met weinig kapitaal al niet goed voor zijn.)
Ondertussen door indexatie opgelopen tot ruim 1.200.000 euro. 
In 2015 poogde Koen Geens de rechtbank van Veurne te sluiten,  maar dat had de staat (wij dus) toen 9.000.000 € gekost. Dus besloten ze maar om het gebouw verder te gebruiken. 
U vraagt zich af  gewone mens, welke kleine onderneming, in zulke super lucratieve transacties zou kunnen slagen?  Ik mij ook ! 
Ondertussen las ik dat Gwendolyn Rutten van 1999 tot 2002 stafmedewerkster was van toenmalig VLD-voorzitter Karel De Gucht op het partijsecretariaat te Brussel. Daarna was ze van 2009 tot 2010 opnieuw kabinetsmedewerker van Karel De Gucht, die toen lid van de Europese Commissie was. 
 
Ik voeg hierover de link naar een van de artikels van Jean Marie Dedecker hierover toe uit 2015:

 
Verstandige vrouwen zullen het met mij eens zijn: een vrouw zijn is niet goed genoeg om een land of een onderneming te leiden.

Laat de al zo gekwelde en radeloze handpop van de despoten en nepotistenen maar verder haar weg zoeken. Zonder de vaardigheid van het kaartlezen rijdt ze wel snel helemaal verloren.(🤔Jammer dat er mannen waren die zo nodig de GPS moesten uitvinden, denk ik nu. 🤭🤔Al heeft deze bedenking een hoog Hoeyberghs gehalte. 🙄😯😜Straks mag ik niet meer komen spreken aan de universiteit van Gent)
 
Met dank aan de eeuwig zoekende Thierry Debels door wie de aandacht op de straffe koffie van Mr en Mevr Rutten werd gevestigd.

 
De balans van Bed & Barista BVBA ('Pauze' )


De balansen van Geurts Rutten BVBA vindt u hier:
 
 Aan verschillende actievoerders, klimaatactivisten, vakbonden, gele hesjes, de anti abortusbeweging, anti-Marrakeshbetogers enz .. : Jullie mogen niet voor haar deur of achterdeur gaan betogen, noch haar slapeloze nachten bezorgen, er geen vandalisme plegen, haar uitgang niet blokkeren, er geen kalasjnikovs afschieten of handgranaten gooien. Niet aan de voorkant op de Dieststeenweg, niet aan de achter uitgang op de Kortakker, en ook niet aan de bijna failliete koffiebar 'Pauze' in de Gasthuisstraat in Aarschot.  

Geen opmerkingen: