Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

01 november 2013

Einde van de ramadan. Piekuur in Dhaka/ Bangladesh. Zwemmen in China

Als PICO* stel ik vast dat POCO-groenlinks de teloorgang van het milieu nooit wijt aan de overbevolking. De bedreiging van de vrede nooit aan de islam en alle achterlijke religies. Ooit komen zo'n stromen mensen naar hier. Schengen, noch enig ander papieren vodje waarop een verdrag staat gedrukt zal ze ooit tegenhouden. Politie en leger evenmin, want zij zijn er niet om het volk te beschermen, maar voor de belangen van de grote leiders.
De mensen met oogkleppen kijken niet naar zulke filmpjes. En als ze kijken, dan zien ze de dreiging niet. De mededeling dat er enkele overvolle ferry's zijn gezonken bleef uit. En het milieu en de vrede? Waardoor gaat dat dus naar de haaien? Door de overbevolking... en de islam natuurlijk. Feiten die de oogkleppenmensen ook niet willen zien.
Daaronder nog een filmpje, dit keer eentje uit China tijdens de grote hittegolf dit jaar. Stel je voor dat je dit moet meemaken. Hopelijk heeft men in China de bevolkingsaangroei onder controle, maar ik betwijfel dat. Gelukkig zijn ze (nog) geen aanhangers van een veroveringsgodsdienst.
En het zal nog veel erger worden vooraleer het terug verbetert. Onze hersenen mogen dan hier groter zijn geworden, onze ballen werden kleiner. De Gutmenschen zullen uiteindelijk overrompeld worden. De machthebbers blijven dezelfde, democratie of niet.
Dom volkje dat zijn macht en voorsprong afgeeft.
* PICO = Politiek InCOrrect

Geen opmerkingen: