Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

16 november 2013

Men leze eens een echt boek; minstens de titel.Even een adendum aan mijn vorige artikel ‘Ons land wordt elk jaar getroffen door minstens 3 tyfoons’ n.a.v. enkele reacties
Godsdienst speelt een zeer belangrijke rol in de ondergang van de planeet en de mensen. Misschien willen ze zo de profetie van de wereldondergang en het laatste oordeel waar maken. Die van Jehova’s getuigen gaan dan misschien toch nog gelijk halen :-D
Ach wij zijn maar een voorbijgaand fenomeen in de eeuwige evolutie. Ooit nemen andere wezens het van ons over, wellicht omdat we onszelf hebben vernietigd, of omdat we niet meer in staat zijn een sterke soort te blijven door degeneratie. Mogelijk is ook dat er uit de mensen zich een sterke soort zal afscheiden die de zwakkere zal verdringen. Oorlog maakt onlosmakelijk deel uit van de evolutie en zal dus nooit te voorkomen zijn. Men moet blijkbaar in het kamp zitten van de winnaars. Enkel die meedogenloos en totale oorlog zullen voeren zullen blijken de echte oorlog te zullen winnen.Voor doetjes is er geen plaats. 
Hier leven blijkbaar veel doetjes. Van elders komen zij die geen angst hebben voor die totale oorlog aangezien ze zichzelf ‘onsterfelijk’ wanen, want beloond door god.
Het is niet genoeg de slimste en sociaalste bevolkingsgroep van de wereld te zijn, want als je jezelf tegelijk niet even meedogenloos verdedigt verdwijnt de slimme goedmens.
Men moet maar eens goed de titel van het boek van Darwin analiseren: “On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life. Die verklaart al heel wat. De natuur zelf kent ons het recht op discriminatie en selectie toe. Deze oer- natuurwet zal nooit door het CGKR kunnen worden geliquideerd. Het CGKR en alle poco-goedmenschen verhinderen eigenlijk onze struggle for life ten koste van die van anderen. Tenzij u dat niet langer toestaat natuurlijk….
De creationisten zullen mij ongelijk geven, want zij zijn afkomstig uit een mens geschapen naar het evenbeeld van god uit een hoopje slijk, en sommige mensen slechts uit een rib van die eerste, waarna zij zich incestueus voortplantten via een zoon die een broedermoord had begaan. Je houdt het niet voor mogelijk!

Geen opmerkingen: