Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

02 november 2013

Onder 'kameraden'

Na zijn aantreden als minister trad Johan Vande Lanotte af als voorzitter van de raad van bestuur van Electrawinds. Hij werd opgevolgd door Jo Cornu.
Dat het niet goed gaat met het windmolenbedrijf, niettegenstaande de vele en hoge kapitaalinjecties en kredieten (directe of indirecte) van de overheid staat het water aan hun lippen.

Electrawinds zou naar de beurs gaan, maar die operatie lijkt geheel te gaan mislukken. De waarde van het bedrijf bedraagt volgens Jean Marie De Decker, gebaseerd op de huidige beurskoers noch slechts zo’n 55 miljoen €. Dit is een daling sinds hun beursintroductie van ca. 90%. De overheid echter, bleef dank zij de invloed en de intriges van de ‘keizer van Oostende’, ook wel genoemd ‘den Baard’ en de hernieuwbare-energie-dada van de linkse club duchtig geld stoppen in het verlieslatende bedrijf. Niettegenstaande de enorme inkomsten van de groene stroomcertificaten die het bedrijf mocht en mag ontvangen, en die uit de zakken van de belastingbetaler en de consument worden gehaald, dreigt de boot van Electrawinds de wrakken in de Noordzee te gaan vervoegen.

Je weet wat er gebeurt als een schip vergaat? De ratten verlaten het! Daarom moest er voor Jo Cornu dringend een alternatief gevonden worden. En dat is dus de NMBS geworden: dank zij het socialistisch misdaadkartel. Er is door de aanvankelijke aangeduide kandidaat ‘ Frank Van Massenhove’ heel mysterieus afstand gedaan van deze dikbetaalde baan. De reden is wel zeker de druk om als goede kameraad plaats te maken voor een andere nog betere kameraad. Socialisten zijn kameraden onder mekaar nietwaar (dit in tegenstelling tot de vele Vlaams Nationalisten die mekaar graag verminken – zie de zaak Janbon en het artikel van Freddy Van Gaever)

Kameraad Frank krijgt later nog wel een super-overheidsbaan of een kans in verschillende raden van bestuur of enkele lucratieve mandaten ter compensatie.
Ach, het verhaal van de socialisten die als een hond niet voorbij de worsten kunnen zonder er van te eten is van steeds terugkomende aard. Allen doen ze het nu wat geraffineerder dan hun voorgangers ten tijde van de Augusta, Dassault, de obussen en andere schandalen.

Neem nu Didier Bellens, de Belgacom CEO. Natuurlijk kun je die uitgekookte graaier, die het zelfs volgens de socialisten al te bont maakt, niet betrappen met zijn hand in de kassa of op belangenvermenging en corruptie. Iemand anders neemt de beslissingen in zijn plaats en als wederdienst wordt er voor gezorgd dat de discrete helpende hand later, zonder wettelijke aantoonbare belangenvermenging en corruptie, ook eens in de vetpot mag graaien. Tja, de wetten worden al lang niet meer gemaakt voor de slachtoffers, maar voor de dieven. Dus wettelijk is het allemaal, want binnen het regime moet men mekaar ontzien en verdedigen, met alle middelen. Wettelijke en andere,…. weet je nog wel? En Johan Vande Lanotte durfde laatst nog in de media gooien dat de NV-A de kiezers zou bedriegen. Wat denken wij nu?


http://www.ldd.be/nl/tweede-open-brief-aan-johan-vande-lanotte-de-jackpot-van-electrawinds-3490.htm

http://www.standaard.be/cnt/dmf20130920_00750848

http://www.vandaag.be/economie/106377_electrawinds-gaat-naar-de-beurs.html

"
maandag 28 oktober 2013
De Tijd VANDAAG

CORNU STAPT OP ALS VOORZITTER ELECTRAWINDS
Jo Cornu is niet langer voorzitter van het Oostendse groenestroombedrijf Electrawinds. De nieuwe spoorbaas wordt opgevolgd door Paul Desender." http://www.tijd.be/nieuws/ondernemingen_energie/Cornu_stapt_op_als_voorzitter_Electrawinds.9424605-3092.art

Geen opmerkingen: