Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

16 november 2013

Ons land wordt elk jaar getroffen door minstens 3 tyfoons

Ik verklaar mijn straffe uitspraak in de titel nader:
Volgens de Verenigde Naties is er 301 miljoen Euro nodig voor de Filipijnen :

VN: ‘301 miljoen dollar nodig voor de Filipijnen’

Elders in dezelfde krant lezen we :

Winkels verliezen 975 miljoen aan diefstallen in 2012

Tel bij de verliezen door winkeldiefstal, die geleden door de andere grotere diefstallen en diverse  overvallen.
De verliezen door wanbeheer en corruptie.
De kosten van overbodige subsidies aan allerhande overbodige vzw-tjes en de vele linkse hobby’s.
De miljarden kosten ingevolge de massa-immigratie door netto steuntrekkers en de asielfraude waar veel advocaten dik hun zakken mee vullen.
Dan komen we aan een gigantische bedrag.
En dat is nog niet alles:
Alleen Vlaanderen verliest volgens de  recente berekening van Vives (de economische denktank van de Universiteit van Leuven) elk jaar 16 MILJARD Euro aan transfers naar Wallonië.
Ook niet te vergeten: De diefstal voor het redden van de windmolens van Electrawinds, de gestegen kosten en lasten voor de verbruiker en belastingbetaler door de groenestroomcertificaten, de belastingen geheven op onze, op wereldschaal bekeken, zuiverste industrie (en dus werkgelegenheid) De enorme transfers en nephandel voor de CO2  uitstoot,  die in de zakken van nog corruptere derde- wereld- leiders verdwijnen.
De bakken geld die elk jaar rechtstreeks en onrechtstreeks verdwijnen in de kassa’s van NGO’s ,die enkel vermogen een eerlijke prijs te betalen aan zichzelf.
De conclusie is duidelijk: Vlaanderen betaalt elk jaar meerdere rampen zoals die van de Filipijnen. Wij betalen zelfs elk jaar een ramp als Fukushima, en dit waarschijnlijk ook nog gedurende de volgende decenia! (een verwijzing de ramp met uiteraard nog ongekende ernstige gevolgen, maar die bij de planning/concept, en de aanpak na de ramp hadden kunnen vermeden worden)
Wij Vlamingen zouden alleen, en met slechts een fractie van wat ons elk jaar wordt gestolen, de direkte nood kunnen lenigen van de mensen op de Filipijnen.
Is er nu nog iemand die dit niet wilt veranderen?
Ik vrees echter dat de CD&v -SP-a en VLD stemmende kiezers pure massochisten zullen blijven.
Of de kracht van de verandering van de NV-A moet komen durf ik evenzeer te betwijfelen.
Belangerijk Post Scriptum: Wanneer gaat men de oorsprong van de milieuproblemen eens zoeken bij gigantische bevolkingsexplosie (van 1,6 naar 7,5 miljard in ca  100 jaar), terwijl tegelijkertijd getracht wordt iedereen, zelfs in uitzichtloze situaties en levend (of lijdend) in de meest barre omstandigheden, in leven te houden. Niemand lijkt nog dood te mogen gaan.
Gratis pillen en condooms voor iedereen zou misschien al een positief effect hebben. Maar ook verplichte geboortebeperking daar waar het nodig is. De afname van de bevolking hier en elders zou geen kwaad zijn maar een zegen. De ruimte, de welvaart en de grondstoffen moeten zo met minder mensen worden gedeeld, en dat komt het milieu ten goede, in het bijzonder ook de dieren en de planten op deze unieke aarde.
En daar kunnen de groen-linkse jongens toch niets op tegen hebben?                                                    Je ziet het: groen-rechts bestaat ook, want ik ben al zo iemand.   
Ik sluit af met een knipoog naar vriend en collega Freddy Van Gaever: “Men zegge het voort”

Geen opmerkingen: