Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

09 maart 2013

Geen goed nieuws, dat is voor een andere keer


Voor de Nederlandse TV werd er onlangs een actualiteitenprogramma gemaakt waarbij moslimjongeren werden bevraagd o.a. over hun houding en mening jegens joden. Het is verhelderend te horen hoe deze jongeren denken, en de interviewer in kwestie is geschokt. Waar heeft die man gewoond al die tijd? Deze ‘goedmensch’ zegt op het einde van het filmpje deze moslimjongeren nog tot andere gedachten te kunnen brengen, en wel binnen het jaar. De jongeren zelf durven er hun jaargeld van 50€ op verwedden dat dit nooit zal lukken. Wel, ik durf daar wel 1000 € op verwedden. Uitgesloten natuurlijk wanneer de jongeren door de TV- omroep werden omgekocht of ze taqiyya plegen. Filmpje volgt…

We horen hier ook het faliekante gevolg van de immigratie en de mislukte integratie van allochtonen. Het schabouwelijk Nederlands dat zij spreken, niettegenstaande het gratis algemeen onderwijs, de bakken subsidies, de vele sociale werkers. Allemaal grandioos verspild geld.

Wees gerust, morgen zijn die jongeren niet tevreden meer met de baantjes waarvoor zij hier nog nauwelijks kwalificeren. Ze zullen opstandig ons daar de schuld van geven, en hun heil zoeken in makkelijker verdiend geld via misdaad. Die kans is groot, dat bewijzen de statistieken nu al. Misschien, nadat het gratis geld hier is opgeraakt of de kraan werd dicht gedraaid, zullen sommigen misschien vertrekken naar landen waar er voor mensen met hun niveau nog banen voorhanden zijn. Zo worden ze wellicht terug dadelplukkers zoals hun voorvaderen, en de cirkel is terug rond. Sommigen zullen blijven, een minderheid zal zich neerleggen bij hun lot, enkelen zullen zich aanpassen en zich verbeteren; maar een meerderheid zal ons hier het leven zuur blijven maken en alles vernietigen wat wij na veel eeuwen opbouwden. Dat is ook de toekomst die politici ons hebben voorbereid.

Er waren zoveel jaren dat de burgers daar wat aan had kunnen doen, de toestand geweldloos hadden kunnen keren. Maar goedgelovig als ‘goedmenschen’ zijn, ze  deden er niets aan en de politici werden niet gestopt noch afgestraft. Nu lijkt de schade aanzienlijk en onherstelbaar.

We weten al wat Youssouf De Witte van ons denkt: wij zijn de racisten. Maar wat denkt Youssouf van deze jongeren in het filmpje?? We vragen het hem maar beter niet, want hij zou het eens in zijn hoofd moeten halen dat wij hem, door deze vraag te stellen, legitimeren.

Nee, geen goed nieuws. Dat hoop ik een andere keer te kunnen brengen.

1 opmerking:

stradi zei

http://www.gva.be/nieuws/buitenland/aid1347598/brits-tienermeisje-90-keer-verkracht-in-een-weekend.aspx
Mijn reactie daarop was de volgende en is verwijderd, één van de reageerders vond zelfs mijn reactie erger dan de verkrachting want daar had hij/zij niets over te zeggen, wat mijn betoog bevestigd over de zieke geesten onder ons.
“Wij hebben twee dochters en na een paar lichte aanslagen op hun eerbaarheid herken ik uit dit en andere artikelen wat er gaat gebeuren als men niet ingrijpt. Ik begin zo langzamerhand echt strontziek, misselijk, overspannen en agressief te raken van al die obscene manipulatie, indoctrinatie en andere vormen van pressie door verraderlijke overheden, links schorem, smerige moslimknuffelaars etc… om ons op de meest arrogante wijze te willen dwingen die geperverteerde moslimgeesten te begrijpen! Door permanente conditionering en indoctrinatie worden we elke dag gehersenspoeld om de perverse, zieke, achterlijke, necrofile, mensonterende islamitische sharia doctrine te accepteren als verrijkende, culturele waarde en norm! Door 90 beesten verkracht!! Zullen jullie pas ingrijpen als het jullie dochter is Ministerkes? Natuurlijk, met inzet van politie en het leger”