Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

18 maart 2013

Al de rook om hun hoofd is verdwenenSinds de wetenschap antwoorden vond op vragen waarmee men de gewone mensen tweeduizend jaar geleden angstig kon maken en in hocus pocus kon doen geloven, lijkt de kerk nu met haar rituelen helemaal op een sekte. Er hangt geen mystieke rook meer rond hun hoofd, en het laatste beetje respect hebben ze door de pedofielieschandalen verspeeld. Een aureool kunnen ze als leugenaars en bedriegers wel vergeten De rook uit de schouw is geen heilige geest. Voor wie zich zou afvragen hoe die dan wordt geproduceerd: hieronder het antwoord. rituelen als bij elke sekte

Geen opmerkingen: