Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

11 maart 2016

Zoek de verrijking !

De waarheid achterhaalt de leugen van de multiculturele verrijking, soms wat laat en soms via een omweggetje.
Zoals dit filmpje hieronder. Gemaakt bij Parijs in Aulnay sous Bois, opgepikt in Slovakije, en dan gevonden door een vriend die waarschijnlijk wou dat ik er een leuke intro bij schreef.
Stel jullie voor dat het jullie dochter (of zonen) zijn die dit op een zonnige dag in het park meemaken?
Het grote aantal agressieve en seksuele incidenten door allochtonen zouden toch een rode signaallamp in de hersenen moeten doen branden, een sirene doen loeien, zou je denken.
Helaas, driewerf helaas. Veel slachtoffers blijken achteraf nog begrip te kunnen tonen voor het gedrag van de geïmporteerde, opgedrongen medemensen.
Niet dat er geen goede tussen zitten. Hele goede zelfs, als ik naar Zuhal Demir kijk en luister, en waarvan ik hoop dat ze mijn zeer positieve waardering niet zal beschamen.

De statistieken, de gevangenisbevolking, en ook de enorme hoeveelheden onopgeloste en nooit vervolgde feiten, gepleegd door die lui uit verre, vooral islamitische oorden, zouden al heel lang geleden niet bij een rood licht en een sirene mogen gebleven zijn, maar tot actie, het terugsturen van criminelen en het stoppen van verdere immigratie.

Daarvoor had het Verdrag voor de Rechten van de Mens dan maar moeten worden opgezegd, unilateraal gewijzigd in een moderne versie die strookt met de realiteit, de ervaring en kennis van vandaag, en niet met die van 1950.

Wij wilden geen dictators meer. En kijk, we hebben er een veel grotere doen ontstaan: de EUSSR-bende .

Wij als volk, als Vlaanderen, net zoals alle andere volken en landen van Europa, moeten onze soevereiniteit terugnemen, maar de goede economische samenwerking behouden. Slechts zo zullen wij Europa kunnen redden van de ondergang.

Geen opmerkingen: