Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

22 maart 2016

De prijs voor luiheid en onverschilligheid zal hoog zijn, onbetaalbaar zelfs.

Na de aanslagen in Brussel
Niet enkel het toerisme zal bloeden. Ook de zakelijke en economische impact zal groot zijn. Waarschijnlijk kleurt de Brusselse beurs vandaag zeer rood. De economische schade die vandaag alleen al ontstond door het lam leggen van Brussel is gigantisch. Tel daarbij de enorme kosten die dit verder zal meebrengen, alleen al aan beveiliging, om dan gegarandeerd nog vast te stellen dat daartegen geen beveiliging meer mogelijk is!
Maar het kan nog erger, en het zal nog erger worden.
In elk gehucht wonen er nu moslims, legale en illegale, teruggekeerde IS moordenaars, ex- soldaten uit verschillende oorlogen, allemaal met meer ervaring in oorlogvoeren dan ons leger en politie. Bereid om te sterven bovendien !
Het is zij tegen ons, overal wordt er nu lachend 'allah uh akhbar' geroepen, gepreveld of gedacht, ... zo staat het in hun goddelijk boek, en niemand zal dit ontkennen of willen wissen.

Wat zijn wij bereid om te verliezen om ons leven nog te redden?
Wat doen mensen er aan?
In Leuven op de betoging waren er amper 100 betogers die eisten dat de grenzen worden gesloten, de immigratie wordt gestopt.
De prijs voor luiheid en onverschilligheid zal hoog zijn, onbetaalbaar zelfs. 

Geen opmerkingen: