Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

12 april 2013

Geen gouw of deelstaat of gewest, dat nooit mijn dorst naar vrijheid lestHij schreef het al in 1982, mijn vriend Johan Bangels. Niet voor het geld, niet betaald met subsidies, niet met pretentie, noch met de intentie beroemd en geroemd te worden. Aan hem zou geen enkel TV- of radio-optreden ooit besteed zijn, en alleen al van een vraag daartoe zou hij huiveren.
Zijn gedicht uit 1982 is nog steeds actueel, en ik heb dan ook het genoegen er hier anderen (terug, of voor het eerst) kennis mee te laten maken. Ander werk van hem is te vinden op http://blog.seniorennet.be/johan1944/
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaanderen
eens leerde ik u beminnen
uw graven en uw gravinnen
ook leerde ik u eren
dure eden op u zweren
uw naam was voor mij een kreet
die de vijand huiveren deed
ik dichtte en ik zong
alsof ik naar uw liefde dong
duizend offers zijn u aangeboden
stromen bloed voor u vergoten
of het kogel was of zwaard
ge hebt dit allemaal aanvaard
de bedriegers die zich uw ministers noemen
en uw schoonheid roemen
hebben ooit uw naam verzaakt
en hun gal op u gebraakt
degenen die u moesten tronen
naar de hoogste regionen
hebben u verraden
zich met uw rijkdom volgeladen
nu ben ik het strijden moe
waar diende alles toe
men heeft u schandelijk bedrogen
en volledig uitgezogen
zal ik u ooit zien zoals ik u in mijn dromen zag
een land waarop ik fier zijn mag
geen gouw of deelstaat of gewest
dat nooit mijn dorst naar vrijheid lest

Geen opmerkingen: