Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

05 april 2013

De paashaas kwam elders gratis. Dus betaalde ik twee keer.


Geplaatst op Nageltjes.be op 01/04/2013 door a. griffon

Het verbaasde mij niet dat het gewest met de grootste schulden en de hoogste graad van cliëntelisme, Brussel dus, zo maar eventjes 300.000 paaseieren te grabbel had gegooid in zijn parken. We zijn al meer gewoon. Ongeveer 200.000 minder dan vorig jaar. Ze smeten dus iets minder met het geld dat ze niet hebben. Dat noemen ze besparingen; waarschijnlijk zelfs: structurele besparingen.

 
”Eigenlijk zijn ze zo slecht nog niet, de feesten van die vuile kufars” ”Zwijg gauw, en raap verder!” 

 Wij daarentegen moesten, zoals trouwens ons ganse leven al, onze paaseieren zelf kopen, al hadden wij die eigenlijk verdiend te krijgen gezien onze belastingbijdrage. Wij leven dan ook niet in een stad die het wat breed kan laten hangen. Hier vallen ook niet zo veel stemmen te verdienen.

Dit Paasverhaal ging ogenschijnlijk ongestoord voorbij aan het volk dat dit nieuws via de regimemedia mocht vernemen. Het nieuws werd alhaast op een Noord Koreaanse manier verspreid door jounalisten die elk verhaal moeten geloven en kritiekloos ondersteunen, willen ze te eten krijgen. Het volk is zich mettertijd zelfs beginnen verheugen om zoveel werken van ‘sociaal dienstbetoon’. Het volk heeft ondertussen geleerd die follietjes zonder morren te betalen en het durft er zelfs niets meer bij denken of vragen. Velen zijn zelfs geërgerd wanneer men afkeurende opmerkingen maakt over de vele gratis stadsfestivals, de pensenkermissen, het knallende vuurwerk,…. Wijlen Vanden Boeynants kon van deze tijden alleen maar dromen.

Wat was er dan nog zoal te vernemen? 
 ”Ondanks de bittere kou zijn zondagmiddag honderden kinderen in negen Brusselse parken op zoek gegaan naar 300.000 paaseieren. Die werden dit jaar geleverd door chocoladeproducent Leonidas, die zijn 100ste verjaardag viert.” ( Dit zinnetje wil, zoals u wel weet, niet zeggen dat ze helemaal gratis werden geleverd door Leoniodas, maar dat wil men u graag doen geloven ) 

 ”Volgens de organisatoren verliep alles zonder incidenten en zijn vermoedelijk alle eieren gevonden.” (Het zou er verdomme nog moeten aan mankeren zeg!)

Maar, niet alleen moesten die paaseieren aangekocht worden, zelfs al werd een deel gesponsord door Leonidas, er moest ook een hele bende stadspersoneel worden ingezet om de eieren in de parken te verstoppen en om alles in goede banen te leiden en er op toe te zien dat er geen incidenten ontstonden. Tja, dat vind men normaal.

Honderden kinderen voor 300.000 paaseieren is wel erg gul, niet? Dat is omgerekend toch ongeveer een 100-tal eieren per kind, want anders had men wel van duizenden kinderen gewaagd. Is dit niet flink meer dan wat een doornsee gezin bij de paashaas moet kopen?

Ook kon ik niet nalaten mij af te vragen of paaseieren wel kunnen in St Joost ten Node, Anderlecht, St Gillis,… want paaseieren zijn toch haram? Die zijn toch een ingelijfde Christelijke traditie? 
Op VTM werd het inderdaad als een Christelijke traditie verkondigd, terwijl men van een journalist toch zou mogen verwachten dat hij weet dat die traditie werd gestolen van de ‘heidenen’. Nog meer haram! De paashaas werd lang zelfs vervangen door vliegende klokken van Rome. Het ene mirakel vervangen door een ander.

Maar wij weten al langer dat wanneer er wat te krijgen en te rapen valt, religieuze principes even in de ijskast worden gezet. Paaseieren, geld, een ruilhart, dat mag van kufars komen als dat nodig is en het heilige doel dient. 
Aan de andere kant dacht ik ook: waarom moet men gratis paaseieren gooien in Watermael Bosvoorde Ouderghem of Ukkel? Daar wonen toch de mensen die dat allemaal wel zelf kunnen betalen, zoals wij dat moeten doen?

Ik kon nog maar eens vaststellen dat ik, als belastingbetaler, dit jaar de Paashaas weer twee keer heb moeten betalen. Ik weet nu waarom sommige mensen nog steeds in de paashaas geloven, en anderen niet.

http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1360411/honderden-kinderen-rapen-300-000-paaseieren-in-brusselse-parken.aspx

Geen opmerkingen: