Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

12 april 2011

Spreek jij Nederlands ? Parlez-vous Français?

Mijn vriend Lucky9 bezorgde mij een kopie van zijn mail aan Erika.
Misschien vond Erika zijn antwoord brutaal, maar dan zal ze er niet goed over nagedacht hebben.
Ik veronderstel dat Erika een nog wat naïeve bakvis is die een startbaantje heeft gekregen als promomeisje bij het bedrijf Music Hall dat concerten organiseert. Wellicht studeerde ze een populaire richting als communicatie of marketing. Erika  is zich noch niet bewust van haar wellicht Vlaamse wortels noch heeft ze ooit goed geweten waarom er communautaire problemen zijn. Ze begrijpt niet waarom zoveel Vlamingen wat tegen Franstaligen en anderstaligen hebben en ze er niet meer solidair willen mee zijn.
Dat komt natuurlijk omdat zoiets taboe is in de regimescholen, meer taboe dan seks, islam en drugs alleszins.
Het kan ook dat Erika zonder nadenken de opdracht van haar bazen gewoon uitvoert en dat haar wordt gevraagd e-mailberichten met eigen naam te ondertekenen.
Het kan zijn dat Erika niet bestaat, en dat ze een fictief persoon is, een naam ingevuld in het softwarepakket dat automatisch berichten genereert en verstuurt. In dat geval maakt het bedrijf zich schuldig aan spammen.

In alle gevallen is Lucky's antwoord eigenlijk bedoeld voor de bazen en aandeelhouders van  Music Hall, en in tweede orde slechts voor Erika die maar een kleine garnaal is in het aquarium. Enkel wanneer het Erika's volledig eigen initiatief met eigen achterliggende redenering zou betreffen, dan is gelijkwaardig geadresseerde. Gelukkig schreef ik niet dit antwoord. Bij mij zou dat nooit zo kort kunnen denk ik zo.  ;o)

"
Erica,
Waar haalt U het waanidee dat ik Franstalige informatie zou verkiezen?
Bien sur je parle français. Vous ne manquez d'ailleurs pas d'audace! Est-ce de la méchanceté de votre part ou de la bêtise pure et simple?
Ik woon in een gemeente van Vlaams-Brabant dewelke bovendien geen taalfaciliteiten werd opgelegd. Dat wist U alleszins vanwege de postcode.
Toch heeft U vanuit Antwerpen het lef om mij te laten kiezen tussen Frans of Nederlands. Welnu laat ik zeer duidelijk zijn in mijn antwoord op uw onbeschofte vraag.
Ik wens aangesproken te worden in de enige voertaal van mijn streek die zoals u wel weet legitiem en daadwerkelijk definitief het Nederlands is.
Derhalve stel ik het niet op prijs aangeschreven te worden in het Arabisch, noch in het Berbers, in het Engels, in het Duits en ook niet in het Frans.
Blijkbaar moet U nog veel mores leren alvorens een minimum aan hoffelijkheid voor uw landgenoten aan te leren.
Compris Erika?

Lucky


1 opmerking:

Anoniem zei

Beste Antoine,
Ni nove sub sole... niks nieuws onder de zon: aan de Oostkust maken we het wekelijks mee dat er tweetalige reclameboodschappen in de bus krijgen.
Bij een reactie naar de verantwoordelijke uitgever komt steevast het antwoord dat wij in een "toeristische zone" wonen en derhalve tweetaligheid een "must" is.
(wat niet wegneemt dat het bericht aan die seut uit Antwerpen, een mooi staaltje van omfloerst zeggen is: "ach, meid, hou jouw bakkes en leer aardappelen schillen")
"Goe bezig" beste Lucky9. (^_-)