Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

07 april 2011

Roos, zoek uw fiets ook maar zelf !

Roos Van Acker ( oa van Expeditie Robinson) heeft uw hulp nodig: haar fiets is gestolen in Mechelen. Op de Grote Markt nog wel, terwijl de politie een dutje deed.

De Gazet Van Antwerpen plaatste alles in een zoekadvertentie, compleet gedetailleerde beschrijving, een link naar Roos' facebookpagina en e-mail adres.
En zeggen dat Roos, bij gebrek aan een vent vandaag, haar fiets de naam Manfred had gedoopt. Manfred alle dagen meerdere keren bereden door Roos, dat lijkt ook op vlucht wegens uitputting.

Nu reageerde ik op dit artikel bij de GVA  vals, maar niet onterecht vals, als volgt:

"Doe zoals iedereen Roos, koop een nieuwe fiets!
Al 5 keer de diefstal van een fiets aangegeven, en de politie doet niets.
Waarom zou iedereen nu ineens opspringen en uw fiets gaan zoeken? Om uw bekend smoeltje?
Voor alle andere Vlamingen is er geen gratis  kleurenadvertentie. Zij worden uitgelachen.
Wel, nu kunnen zij ook eens lachen.
Roos, kwek eerst maar eens oprecht over normen en waarden, over de kleine criminaliteit, over het falen van politiek, justitie en politie en de massale criminele immigratie in Mechelen. Dan wordt wellicht uw volgende fiets niet meer gestolen. Maar ach ja, jij bent een multiculli en schurkt aan tegen de regimemedia en de linkse figuren...., en van die domheid zijn jullie nog niet doodgegaan, noch hebben jullie er iets van bijgeleerd."

Afgaande op ons aller ervaringen is het evenwel twijfelachtig dat de censor van dienst bij de regimegazet dit zal laten verschijnen onder het bewuste artikel.

Gelukkig is er nog mijn blog en het internet... zolang het er nog is en dit nog mag.

5 opmerkingen:

L zei

Oordelen vellen over iemand die je niet eens kent, straf! Beati pauperes spiritu...

A. Griffon zei

Hoezo niet kennen? Heel Vlaanderen kent ze. Ze staat in alle boekskes, daagt op in verschillende praatprogramma's en kwissen, hangen tot in detail hun vuile en propere was buiten in ruil voor geld. Het zou straf zijn wanneer men ze niet kent.
Mijnheer of mevrouw L. heeft vroeger wellicht Latijn gestudeerd bij de pastoors en wil daarmee even komen blinken en indruk maken.
Wel dan ben je hier op de juiste plaats. Ik zal u in een levende taal antwoorden in plaats van in een dode: Ga wandelen en lees de oordelen en waarheid in de gazet!

L(iesbeth) zei

Waar ik al dan niet studeerde doet hier niet ter zake. Door iemand in bepaalde programma's te zien of uitspraken te horen doen ken je die persoon inderdààd! En alles wat je in de krant leest is òòk waarheid! Media, ze zullen je nooit beliegen.... Grow up, get a life is mijn gouden raad voor jou....

lieve zei

Misschien is de fiets van Liesbeth ook gestolen, en doet ze kregelig tegen je, Antoine, omdat ze geen BV is, en daarom zelf haar fiets moet zoeken, zonder de hulp van een legertje speurneuzen.

A. Griffon zei

Beste (L)iesbeth,
I had and I have a great life, so I don't need to get one. I don't need to grow up neither. You would have known that if you had read all my articles and comments in newspapers and on blogs/the internet so far.
Ik begrijp eerlijk gezegd uw laatste reactie niet. Wellicht heeft u mijn artikel en mijn antwoord op uw reactie van 9/4 niet goed gelezen of begrepen
In welke taal denk je mij volgende keer te willen beïndrukken? Who needs to grow up?