Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

08 mei 2011

Wie berekent de juiste prijs van de immigratie?

Extra veiligheid enkel voor het recreatiedomein in Hofstade: "Per dag kost dit 40.000 euro"
http://www.vandaag.be/binnenland/67220_extra-veiligheid-in-hofstade-per-dag-kost-dit-40000-euro.html

Dat is dus de prijs die de immigratie en de politieke lafheid kosten, en dat is dan nog maar voor een recreatiedomein in één gemeente. Tel daarbij alle vandalisme, gewelddadige overvallen, de uitkeringen, de medische kosten voor het zootje en hun slachtoffers,de extra kosten voor onderwijs en de mislukte integratie, de vele sociale werkers en de inzet van politie elders, de toegenomen kostprijs voor bewakings- en beveiligingssystemen, het vele gestolen nooit teruggevonden geld, de fysieke en financiële kostprijs van de met immigratie toegenomen drugshandel en wapenghandel, die van de vele getraumatiseerde  levens,  en dan is het duidelijk dat de kostprijs voor de immigratie niet meer te te overzien is.


Heeft de gewone burger ooit om de immigratie gevraagd,  daar op enig moment direkt insppraak in gehad?

Nooit, maar dan ook nooit zal de immigratie uit de moslim-woestijnstaten en andere achterlijke landen en bevolkingsgroepen ons verrijken, integendeel.
De laffe poco- politici die tegen deze hold-up nooit wat hebben ondernomen en toekeken zoals de burgemeester van Hofstade, de politici en partijen die dit hebben veoorzaakt of aangemoedigd, hadden veel eerder moeten afgestraft geworden zijn.
Wie is hiervan beter geworden? Niet de gewone burger.
Wie stond er te schreeuwen om nieuwe (zogezegd) goedkope (zogezegde) arbeidkrachten? Met de immigratie werden de economische natuurwetten van vraag en aanbod omzeild en werden evenwichten en verhoudingen scheefgetrokken. Immers zou normaal de prijs voor een elektrieker, een metser, een vuilnisman, een loodgieter bij schaarste zijn gestegen waardoor meer mensen dit beroep hadden willen aanleren en waardoor als gevolg er een evenwicht had ontstaan. In plaatst daarvan hebben we nu o.a. te veel juristen en boekhouders, en iedereen ervaart via de justitie/wetgeving, zijn complexere administratie en zijn belastingen daarvan de gevolgen.
Door de voortdurende immigratie van goedkope arbeidkrachten heeft men en kon men de salarissen van de gewone burgers drukken. 
De vakbonden hebben tegen  tot vandaag meegewerkt aan de immigratie en verstoring van vraag en aanbod , en de onderbetaling van sommige beroepscategorieën en de economische scheeftrekkingen.
Socialisme en economie zullen nooit goed samengaan omdat zij uitgaan van de maakbare maatschappij, een kneedbare mens, tegen natuurwetten en elementaire oerreflexen in.
 
Er werd gesteld dat niemand nog achter de vuilkar wou lopen, maar vertelde daarbij niet dat daartoe wel bereidheid bestond wannneer het genoeg betaald werd. Dit als voorbeeld voor wat vandaag nog geldt bij andere 'knelpuntberoepen' en waar men de misleiding, het vrije verkeer van mensen, mensenrechten en het sociale gevoel, de solidariteit en de empathie van de burger aanwendt en misbruikt om de immigratie verder te zetten. Maar deze misleiding en leugens zijn misdadig.
De tijd ontbreekt me, en waarschijnlijk ook de leesbereidheid van de bezoekers van deze blog, om dit nog verder aan te tonen en uit te leggen. Het zijn weliswaar  eenvoudige voorbeelden die ik hier geef, en het totaal mechanisme is wel complexer maar vernietigt mijn stellingen niet, integendeel.
Vrijwel iedereen zal wel zelf paralellen kunnen trekken en en voorbeelden kunnen vinden.
  
De burger, hij betaalt altijd de overhand zwaarder wordende rekeningen van dit non-beleid en het bewuste of collaborerend bedrog. Hij ziet zich zelfs vervangen worden in het stemhokje zodat protest overbodig wordt en te laat komt.
Denk hier allemaal eens over na, vooral diegenen die zich tot vandaag lieten misleiden, zelf  meeliepen in een contraproductief en zelfvernietigend verhaal.
Durf je mening herzien, geloof niet wat het regime en haar media jou voorkauwen en neem je leven in eigen handen!
Ja ik blijf hopen, elke dag van mijn leven.

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Héél tevreden om nog een artikel van U te lezen, beste Antoine, daarmee valt te merken dat de strijdvaardigheid bijlange na...nog niet verdwenen is !
Helaas kan ik Uw vraag over de kostprijs van de multiKUL op geen miljoen na, ook niet beantwoorden...
Die etterbuil bezorgd onze audenthieke bevolking ook nog hun gemoedrust en de levensvreugde van "ons kent ons"- knus onder elkaar in peis & vrede.
Hartelijke groeten,
Fikken.

Lucky9 zei

De juiste prijs van de immigratie is waarachtig gigantisch als men de onrechtstreekse gevolgen mee in de berekening opneemt.
Alleen al de samengestelde interesten op de lekkage van de door generaties met enorme moeite samengestelde doch door de allochtone aanspraken lek geslagen sociale kassen, spreken reeds tot de verbeelding.
Over het voor een groot deel naar de prachtlanden geëxporteerd kapitaal zwijgen we liefst, want anders krijgen we zelfmoordneigingen ingevolge een instant opgelopen giga-depressie.
Mijns inziens zijn de door de stijgende criminaliteit en vandalisme veroorzaakte meerkost voor gerecht, politie en administratie borrelnootjes in vergelijking met de verborgen maar hallucinante kostenplaatjes zoals die van de gratis verstrekte gezondheidszorg. Niemand betaalt die ooit terug omdat het gewoon onmogelijk is.
De waanzin komt duidelijk van links en dat is dus uit Wallonië. De rechtse francofone fascisten hangen daar gewoon hun karretje aan.

Fee zei

De immigratie van vooral moslims is nooit gevraagd, door niemand van het "gewone" volk. Ze is ons door de strot geduwd door "de Hogeren", de intelligentsia, zij die het beter zouden weten. Door die ongebreidelde immigratie van ongeletterde achterlijke lieden uit een onbeschaafde cultuur is de wereld om zeep geholpen. Maar in naam van en ten voordele van wie ??? GROOT VRAAGTEKEN!

lepanto zei

Als we die anderen de inteligentia noemen dan zouden wij de dommen zijn. Nee Fee, het is omgekeerd. Wij die tegen de migratie zijn en alle gevaren en de hoge kostprijs zien zijn de slimmen en de anderen de dommen.
Voor wat zijn zouden de poco- immigratieadepten zijn intelligent zijn? In emotionele intelligentie, in lullen, en fabriceren van Leugens? Zeker niet in kernfysica, electronica of metallurgie.