Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

13 februari 2017

Frans in de klas wiskunde. Voor een hoger doel.

Veel kinderen kunnen al niet goed mee met wiskunde als dat in het Nederlands wordt gegeven, laat staan in een andere taal.
Maar nu, zogezegd op vraag van de kinderen, wiskunde in het Frans?

Sinds wanneer zouden kinderen daarover een spontane eigen wens uiten?

Het zal zoals met veel dingen zijn: het werd gesuggereerd (lees maar opgedrongen) door de leerkrachten, de school, en waarschijnlijk op aansturen van enkele ouders die misschien een tweetalige achtergrond hebben, of grote belgicistische gevoelens Die ernaar streven dat belgië één blijft en het Frans de leidtaal; aanzien wordt als de taal van de grote denkers, 'zoals wiskundigen'.

Voor enkele kinderen die zeer intelligent zijn zou dat misschien wel kunnen en mogen in privé scholen, als het niet schadelijk is voor hun ontwikkeling.

Maar waarom per se in het Frans, en niet in het Russisch, het Fins of het Chinees?

Bovendien kunnen die talen beter aangeleerd worden dan de dode talen; Latijn of Grieks, die vooral voor de kerk en de religieuze sprookjesvertellers als belangrijk werden aanzien en voor de rekrutering van pastoors.
Waarom niet naschools, al dan niet in de plaats van het vak godsdienst. Of voor diegenen die talen zo belangrijk vinden als ballet, voetbal, of de chiro bijvoorbeeld?

Zoveel jaren na Leuven Vlaams, merken we de verdringing van onze taal en onze cultuur. Sluipend, door alles wat beter zou zijn.
En waar kan men daarmee beter beginnen dan in de hoofden van de kinderen?

Gelukkig is er ook weerstand, maar slechts heel weinig, en die is dan nog zo te lezen van prakctische aard, als bvb de opleiding en omkadering van de leraren.

Zelfs voor het Arabisch (in het belang van de islam) werd en wordt gepleit door een groot deel van de inwoners. En hier spreek ik bewust over inwoners, en niet over Vlamingen, omdat het over een invasieve groep mensen en hun collaborateurs gaat.
Ze wonen hier wel maar zijn geen van ons.
Ze wilden niet, en ze zullen ook nooit integreren (op enkelen na), en zeker al omdat ze hier met zo velen zijn. ( Alle autochtone jongeren moeten zich bij een relatie of huwelijk verplicht bekeren tot de vooral islamitische allochtone godsdienst, zelfs de dochter van de minister van justitie, Koen Geens. De verraders. Dat zegt toch genoeg?)

Het wordt ons allemaal opgedrongen door mensen die wij zelfs niet kennen, die ons niet bevroegen, die beslisten wat goed voor ons was, en vooral wat goed was goed voor henzelf. .
En het erge is, dat er slechts weinigen zijn die zich daar zoals toen tegen verzetten.
De geesten moeten nu toch wel rijp zijn?

Wiskunde voortaan in het Frans? Jongeren zijn vragende partij

 Wiskunde voortaan in het Frans? Jongeren zijn vragende partij


Foto: Pierre HAVRENNE/PACHACAMAC

Leerkrachten willen graag in een andere taal dan het Nederlands lesgeven. Maar scholen zien dat om financiële redenen niet altijd zitten. Nochtans zijn jongeren wel vragende partij. Dat leert een bevraging bij twintig instellingen, leert het rapport maandag in zusterkrant De Standaard.
Momenteel bieden 61 scholen in Vlaanderen en Brussel een ‘CLIL-traject’ aan. CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Eenvoudig uitgelegd: in plaats van in het Nederlands worden vakken in het Frans, het Engels of het Duits onderwezen. Vooral de uren geschiedenis, aardrijkskunde of wiskunde komen het meest in aanmerking.
Uit de bevraging van de Onderwijsinspectie blijkt dat zowel leerlingen, leerkrachten als directies immersieonderwijs hoog aanschrijven, en vooral de voordelen ervan inzien. Het systeem moet daarom ‘duurzaam uitdijen’ over heel Vlaanderen, aldus het rapport.
Gebrek aan ondersteuning
Behalve in het tragere lestempo - zeker in het begin - schuilt het grootste probleem in de ondersteuning van de leerkrachten, met name het gebrek aan ondersteuning. “Vanuit de Vlaamse overheid volgen maar weinig middelen om een dergelijke werking op poten te zetten. Scholen moeten het intern maar zien te regelen, door te schuiven met uren, personeel en lessen”, zegt Veronique Fricot, CLIL­-leraar in het Sint­-Lodewijkscollege van Brugge.
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) noemt het CLIL een “succesverhaal” en koestert “dan ook de ambitie om het aanbod uit te breiden naar zo veel mogelijk onderwijsvormen”.

Geen opmerkingen: