Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

07 januari 2017

De echte huisvrouwen van ISIS.

The real housewives of ISIS. Eindelijk hadden er enkelen bij de BBC de moed zo'n filmpje te maken.
Alle vrouwenbewegingen, alle scholen, alle linkse mensenrechtenactivisten, alle Bekende Britten  en Europeanen, alle progressieve partijen en hun aanhang, haast alle film- documentaire- en programmamakers en artiesten met 'een mening' hebben het nooit nodig gevonden.
Maar nu: het ging tijd worden ! Nee, het is eigenlijk al te laat !
Als je de reacties op deze trailer leest, dan is dit duidelijk. Nog steeds is een groot deel van de bevolking in de waan dat het wel zal meevallen, dat godsdienst vrede is, een noodzaak zelfs. Dat IS niets met de islam te maken heeft, en we dus allemaal de koran eens moeten lezen. Dat dit filmpje alleen maar satire is, humor, niets meer. Dat het niet over de echte islam gaat?
Natuurlijk heeft in het VK iedereen, toch in de steden, een kennis, familielid of collega die de islam aanhangt en meehuilt met de wolven, zelfs wanneer blijkt dat ze zelf op hun menu staan. Daar waar wetenschappelijke visies in het onderwijs ooit de bovenhand kregen, blijkt nu dat het onderwijs uit politieke correctheid, uit pure lafheid, de laatste decennia faalt. .... en er is geen verbetering in zicht.
Ik had een visioen waarin ik op een gevleugeld paard tot allah vloog om te vragen wanneer het nu eindelijk ging afgelopen zijn met al die onzin?
Daarop antwoordde hij: "De dag dat iedereen mij komt bezoeken op een vliegend varken."
Omdat het nog 'wel eens voorkomt' dat zulke filmpjes verdwijnen nadat er voldoende werd gedreigd, of er iemand in een poco-kramp schiet, heb ik het voor de veiligheid gedownload. Helaas gaan daarbij de honderden reacties op Facebook verloren die aan de basis liggen van mijn reactie, mijn teleurstelling, mijn ergernis, mijn gelijk.
https://www.facebook.com/bbctwo/videos/1080140528761781/ 

Geen opmerkingen: