Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

06 april 2016

Waar niemand je vertelt wat je slechts mag weten en moet geloven.

Wim Van Rooy becommentarieert de column van Herman Brusselmans: "Wij van Links"
Voor diegenen die Wim Van Rooy nog niet zouden kennen: Hij is de schrijver van de bestseller: "Waarover men niet spreekt" 
Waarom hij geweerd wordt door de media mag iedereen al wel duidelijk zijn: men wilt namelijk dat er niet over gesproken wordt....op TV en de radio.

Het echte nieuws zie je niet meer op de VRT of VTM, en dat heeft hun geloofwaardigheid in een duikvlucht te pletter doen storten. Desinformatie en linkse indoctrinatie met belastinggeld was het al, maar is het nu nog uitsluitend.
Er naar, kijken nog enkel de mensen die het liever niet willen weten, die het niet kan schelen, of de linkse supportersgroep van goedmens-activisten, die hun inkomen ook meestal zuigen uit de belastingen. Die laatsten, collaborateurs van de invasie van het islamitische bezettingsleger en de rest van de Afrikaanse en Aziatische gelukszoekers, die van hun landen een shithole maakten en ons beschuldigen van de toestand waarin zij al jaren leven.
Gelukkig is er nog het internet alwaar men zelf kan bepalen waar men naar kijkt, wat men wilt lezen, en niemand vertelt wat je mag weten of moet geloven. 


1 opmerking:

riktulkens zei

Bedankt voor het delen. De (schitterende) tekst van Brusselmans kreeg natuurlijk ruime verspreiding (en de auteur veel politiek correcte tegenwind) maar de wijze Wim van Rooy komt niet zo vaak aan bod in onze media.