Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

12 mei 2015

Vaarwel Hans Jansen


In Nederland overleed deze week Hans Jansen.
Hans Janssen


Met hem stierf Nederlands glorie weer een beetje meer. Totdat er niets meer zal overblijven.
Slechts enkelen staan op de barricades, de meesten er ver achter verscholen als lafaards, hopend dat die houding hen zal redden zodra de vijand door het front breekt.

Jansen wist dat islam ons zal knechten. Dat staat zo in het enige goddelijk boek der moslims. Dat is wat alle moslims ook geloven en weten, maar niet openlijk toegeven. In intieme kringen echter,onder vertrouwde geloofsgenoten, fel besproken en bejubeld.


Ook bij ons werden en worden echte wetenschappers orientalisten/ arabisten/ filosofen gedegradeerd tot paria als ze weigeren mee te muilen en heulen met de politiek correcte collaborateurs van de islam, de enige islam, en zonder uitzondering steeds de veroverings-islam.


En het volk gaat voort met het leven, mokkend en zeurend, maar tegelijk onverschillig, zo blijkt na elke verkiezing opnieuw. Ze realiseren zich niet dat ze de ondergang van zichzelf worden; al zijn.

Geen opmerkingen: